Dàn đề 16 số khung 5 ngày miễn phí, ăn liên tục

Các cao thủ lô đề chắc chắn không xa lạ với phương pháp nuôi dàn đề 16 số trong khung 5 ngày. Tuy nhiên, vẫn có những người mới tiếp cận với lô đề chưa hiểu rõ cách chơi theo phương thức này. Đầu tiên, hãy hiểu định nghĩa của dàn đề 16 số trong khung 5 ngày và các phương pháp nuôi dàn đề 16 số trong khung 5 ngày chính xác nhất. Hôm nay, soicau666.fun sẽ chia sẻ những cách chơi hiệu quả nhất để bắt dàn đề 16 số trong khung 5 ngày. 

Dàn đề 16 số khung 5 ngày miễn phí

Ngày:Dàn đề 16 số khung 5 ngàyKết quả
08/02->12/02/202498 - 43 - 73 - 61 - 39 - 92 - 04 - 58 - 87 - 37 - 62 - 35 - 06 - 45 - 84 - 03chờ
03/02->07/02/202460 - 58 - 90 - 04 - 59 - 87 - 50 - 13 - 24 - 10 - 70 - 91 - 80 - 89 - 40 - 30Ăn 89
29/01->02/02/202461 - 84 - 94 - 76 - 06 - 63 - 64 - 69 - 24 - 71 - 10 - 05 - 08 - 53 - 42 - 95Ăn 24
24/01->28/01/202478 - 25 - 79 - 80 - 09 - 04 - 58 - 24 - 28 - 73 - 85 - 29 - 84 - 67 - 02 - 16Ăn 79
19/01->23/01/202486 - 93 - 85 - 95 - 57 - 52 - 63 - 46 - 58 - 75 - 94 - 61 - 82 - 65 - 27 - 62Trượt
14/01->18/01/202402 - 51 - 36 - 92 - 68 - 95 - 17 - 61 - 27 - 10 - 14 - 91 - 56 - 59 - 64 - 80Ăn 61
09/01->13/01/202409 - 10 - 35 - 82 - 48 - 51 - 70 - 84 - 81 - 76 - 05 - 57 - 13 - 27 - 86 - 45Ăn 13, Ăn 86
04/01->08/01/202479 - 89 - 02 - 68 - 32 - 78 - 69 - 10 - 58 - 18 - 37 - 15 - 34 - 85 - 92 - 83Ăn 89, Ăn 18
30/12->03/01/202497 - 35 - 27 - 45 - 82 - 10 - 16 - 48 - 28 - 14 - 76 - 62 - 20 - 72 - 74 - 46Trượt
25/12->29/12/202359 - 38 - 63 - 46 - 32 - 52 - 35 - 06 - 69 - 25 - 60 - 72 - 41 - 79 - 28 - 58Ăn 25
20/12->24/12/202329 - 46 - 92 - 18 - 90 - 63 - 19 - 56 - 10 - 74 - 39 - 70 - 38 - 50 - 45 - 12Trượt
15/12->19/12/202320 - 50 - 72 - 71 - 45 - 07 - 69 - 60 - 90 - 62 - 05 - 46 - 43 - 30 - 73 - 47Trượt
10/12->14/12/202328 - 24 - 64 - 40 - 62 - 45 - 43 - 48 - 06 - 42 - 46 - 73 - 02 - 71 - 81 - 91Ăn 45, Ăn 06
05/12->09/12/202374 - 84 - 56 - 97 - 32 - 43 - 64 - 69 - 57 - 17 - 58 - 01 - 16 - 95 - 40 - 05Ăn 57
30/11->04/12/202361 - 42 - 76 - 23 - 03 - 91 - 72 - 37 - 14 - 53 - 64 - 57 - 79 - 20 - 01 - 80Ăn 01
25/11->29/11/202375 - 70 - 40 - 48 - 98 - 46 - 72 - 02 - 92 - 35 - 17 - 20 - 79 - 31 - 56 - 91Trượt
20/11->24/11/202396 - 47 - 51 - 90 - 84 - 04 - 06 - 29 - 65 - 08 - 62 - 94 - 30 - 73 - 36 - 28Trượt
15/11->19/11/202312 - 75 - 81 - 63 - 80 - 24 - 40 - 31 - 59 - 21 - 65 - 36 - 72 - 76 - 90 - 46Ăn 59
10/11->14/11/202316 - 96 - 78 - 04 - 13 - 61 - 18 - 24 - 87 - 60 - 40 - 63 - 76 - 58 - 72 - 82Trượt
05/11->09/11/202375 - 32 - 71 - 96 - 02 - 31 - 01 - 78 - 29 - 28 - 17 - 56 - 68 - 14 - 20 - 48Trượt
31/10->04/11/202393 - 26 - 04 - 46 - 32 - 10 - 57 - 80 - 72 - 18 - 07 - 30 - 09 - 39 - 58 - 01Ăn 58
26/10->30/10/202397 - 24 - 82 - 72 - 63 - 12 - 46 - 78 - 67 - 58 - 75 - 36 - 15 - 85 - 39 - 25Ăn 36
21/10->25/10/202372 - 42 - 50 - 31 - 29 - 91 - 84 - 89 - 17 - 90 - 71 - 87 - 98 - 46 - 06 - 14Trượt
16/10->20/10/202383 - 20 - 38 - 65 - 39 - 24 - 92 - 59 - 97 - 34 - 35 - 10 - 69 - 19 - 62 - 84Trượt
11/10->15/10/202363 - 18 - 07 - 20 - 12 - 83 - 96 - 29 - 24 - 84 - 26 - 27 - 48 - 32 - 67 - 61Ăn 20
06/10->10/10/202390 - 91 - 52 - 20 - 53 - 56 - 24 - 81 - 92 - 95 - 75 - 09 - 87 - 40 - 94 - 16Trượt
01/10->05/10/202381 - 89 - 90 - 21 - 65 - 27 - 43 - 25 - 85 - 39 - 40 - 30 - 87 - 19 - 54 - 02Ăn 89, Ăn 39
26/09->30/09/202308 - 98 - 96 - 94 - 87 - 82 - 26 - 52 - 31 - 45 - 60 - 39 - 49 - 80 - 59 - 50Ăn 98
21/09->25/09/202382 - 59 - 28 - 43 - 86 - 13 - 79 - 50 - 40 - 56 - 19 - 94 - 90 - 51 - 69 - 38Ăn 79
16/09->20/09/202342 - 74 - 02 - 10 - 27 - 67 - 54 - 51 - 34 - 80 - 57 - 09 - 98 - 31 - 43 - 16Trượt
11/09->15/09/202368 - 42 - 47 - 57 - 52 - 59 - 74 - 24 - 60 - 65 - 71 - 15 - 83 - 45 - 51 - 31Ăn 68
06/09->10/09/202362 - 42 - 94 - 09 - 51 - 95 - 40 - 05 - 36 - 81 - 43 - 48 - 06 - 64 - 30 - 46Trượt
01/09->05/09/202384 - 78 - 54 - 52 - 17 - 05 - 96 - 61 - 57 - 53 - 74 - 60 - 76 - 28 - 87 - 36Trượt
27/08->31/08/202305 - 63 - 21 - 85 - 41 - 02 - 19 - 13 - 28 - 48 - 73 - 08 - 34 - 54 - 45 - 79Ăn 85, Ăn 48
22/08->26/08/202365 - 28 - 74 - 94 - 58 - 25 - 54 - 79 - 10 - 95 - 02 - 46 - 91 - 21 - 63 - 20Ăn 58, Ăn 79
17/08->21/08/202301 - 53 - 96 - 94 - 71 - 08 - 79 - 75 - 47 - 20 - 32 - 81 - 73 - 27 - 45 - 48Trượt
12/08->16/08/202376 - 57 - 46 - 30 - 85 - 21 - 84 - 87 - 83 - 34 - 50 - 07 - 86 - 56 - 93 - 59Ăn 93
07/08->11/08/202384 - 73 - 25 - 86 - 03 - 26 - 18 - 19 - 47 - 05 - 92 - 72 - 78 - 65 - 91 - 01Ăn 72
02/08->06/08/202304 - 23 - 40 - 53 - 32 - 59 - 19 - 42 - 63 - 35 - 06 - 54 - 80 - 36 - 09 - 79Ăn 23
28/07->01/08/202345 - 50 - 21 - 06 - 78 - 41 - 18 - 17 - 72 - 31 - 04 - 08 - 15 - 29 - 46 - 58Ăn 41, Ăn 15, Ăn 58
23/07->27/07/202330 - 41 - 82 - 72 - 65 - 18 - 74 - 26 - 46 - 96 - 12 - 36 - 28 - 24 - 06 - 49Trượt
18/07->22/07/202360 - 26 - 30 - 93 - 98 - 10 - 97 - 89 - 74 - 41 - 81 - 01 - 36 - 91 - 35 - 48Trượt
13/07->17/07/202367 - 25 - 93 - 32 - 20 - 08 - 38 - 81 - 34 - 21 - 64 - 73 - 68 - 39 - 50 - 31Ăn 68
08/07->12/07/202386 - 05 - 31 - 48 - 34 - 43 - 65 - 52 - 57 - 97 - 50 - 68 - 06 - 83 - 07 - 71Ăn 31
03/07->07/07/202371 - 42 - 78 - 96 - 02 - 03 - 13 - 92 - 34 - 50 - 06 - 47 - 65 - 58 - 89 - 40Trượt
28/06->02/07/202316 - 20 - 89 - 21 - 49 - 64 - 48 - 97 - 85 - 19 - 78 - 56 - 58 - 83 - 05 - 86Ăn 20
23/06->27/06/202341 - 67 - 09 - 59 - 46 - 18 - 27 - 75 - 02 - 74 - 79 - 36 - 15 - 64 - 05 - 19Trượt
18/06->22/06/202378 - 14 - 37 - 13 - 97 - 06 - 56 - 01 - 57 - 95 - 51 - 38 - 81 - 67 - 47 - 23Ăn 51, Ăn 67
13/06->17/06/202354 - 95 - 62 - 38 - 78 - 28 - 68 - 74 - 27 - 96 - 30 - 37 - 91 - 71 - 43 - 17Ăn 54, Ăn 30
08/06->12/06/202301 - 20 - 84 - 80 - 28 - 75 - 34 - 73 - 47 - 07 - 13 - 30 - 49 - 37 - 85 - 57Ăn 37
03/06->07/06/202315 - 72 - 46 - 24 - 69 - 54 - 75 - 58 - 73 - 42 - 60 - 91 - 47 - 59 - 43 - 63Trượt
29/05->02/06/202308 - 20 - 10 - 02 - 58 - 25 - 07 - 86 - 09 - 81 - 57 - 62 - 53 - 94 - 47 - 64Trượt
24/05->28/05/202364 - 14 - 54 - 65 - 29 - 07 - 20 - 39 - 56 - 82 - 70 - 78 - 01 - 68 - 41 - 98Trượt
16/05->20/05/202332 - 70 - 80 - 04 - 52 - 68 - 97 - 95 - 35 - 51 - 98 - 26 - 23 - 40 - 76 - 09Ăn 32, Ăn 52
11/05->15/05/202314 - 06 - 37 - 05 - 94 - 72 - 97 - 71 - 54 - 26 - 27 - 02 - 92 - 16 - 87 - 82Ăn 02

Dàn đề 16 số khung 5 ngày được hiểu như thế nào?

Dàn đề 16 số khung 5 ngày được hiểu như thế nào?

Theo các chuyên gia và những người chơi lô đề kỳ cựu, dàn đề 16 số là một phương pháp đơn giản và dễ chơi. Dàn đề 16 số được tạo thành từ dãy số từ 00 đến 99. Trong dãy số này, người chơi sẽ lựa chọn 16 số không trùng nhau để nuôi trong khung lô. Các số lô này có thể tương ứng hoặc hoàn toàn khác nhau.

Các con số lô này đã được các chuyên gia và những người chơi hàng đầu dành nhiều thời gian nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm lâu năm và sử dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu. Mục tiêu là tạo ra dàn đề 16 số với tỷ lệ khả năng trúng cao nhất.

Ưu và nhược điểm khi nuôi dàn đề 16 số khung 5 ngày

Ưu và nhược điểm khi nuôi dàn đề 16 số khung 5 ngày

Theo kinh nghiệm phổ biến của các chuyên gia và những người chơi lô đề có kinh nghiệm, mỗi loại dàn đề đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng biệt. Việc người chơi hiểu rõ từng đặc điểm của các dàn đề này sẽ giúp áp dụng một cách khoa học và chơi hiệu quả hơn. Dưới đây là những ưu và nhược điểm cụ thể:

Ưu điểm

Dàn đề này có nhiều ưu điểm đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của người chơi như sau:

  • Tỷ lệ thưởng cao hơn, người chơi có thể dựa vào báo cáo với tần suất xuất hiện cao nhất. Không cần phải hoàn toàn dựa vào yếu tố may mắn trong quá trình chơi.
  • Tính vốn cần đầu tư không quá lớn vì chỉ trong 5 ngày. Vì vậy, ngay cả khi dàn đề thất bại, người chơi cũng không mất nhiều.
  • Cung cấp nhiều thông tin về các chiến lược vào tiền và tỷ lệ trả thưởng. Điều này giúp người chơi lựa chọn một chiến lược phù hợp và hiệu quả nhất một cách tiện lợi.

Nhược điểm

So với việc đánh tất cả 16 con số, việc đánh tất cả 16 con số sẽ mang lại ít lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, khi bạn chọn phương pháp chơi này, bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu. Điều quan trọng là bạn cần kiên nhẫn để đạt được hiệu quả tốt. Bạn cũng cần linh hoạt trong quá trình nghiên cứu và áp dụng phương pháp logic khoa học nhất để nuôi lô khung.

  • Trong quá trình nuôi lô khung, anh em cần kiên trì, tỉnh táo và sáng suốt. Nếu bạn nhận thấy rằng một con số có thể bị gãy, hãy dừng lại và chuyển sang các phương pháp nuôi đề khác có chất lượng tốt hơn.
  • Việc nuôi lô trong 5 ngày đòi hỏi anh em phải đầu tư nhiều công sức hơn. So với các phương pháp nuôi lô trong 2 ngày, 3 ngày, việc nuôi lô trong 5 ngày tốn thời gian hơn, nhưng có thể mang lại hiệu quả cao hơn.

>> Dàn đề 72 số cực chuẩn

Các phương pháp soi cầu dàn đề 16 số khung 5 ngày chuẩn xác

Các phương pháp soi cầu dàn đề 16 số khung 5 ngày chuẩn xác

Dàn đề 16 số khung 5 ngày được coi là một phương pháp để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng nhất có thể. Tuy nhiên, người chơi cần phải có phương pháp chơi riêng cho mình và hiểu rõ các phương pháp đó để có thể nhận được số tiền thưởng lớn. Dưới đây là một số cách tạo dàn đề 16 số hiệu quả.

Soi cầu dàn đề 16 khung 5 ngày theo kết quả GĐB

Tham gia phương pháp soi dàn đề 16 số dựa trên kết quả xổ số giải đặc biệt được đánh giá là một cách chơi khá hiệu quả. Để áp dụng linh hoạt và thành thạo nhất, người chơi cần biết cách theo dõi bảng kết quả xổ số một cách hiệu quả hàng ngày. Dựa vào đó, người chơi sẽ chọn những con số cần nuôi trong khoảng thời gian 5 ngày.

Trong quá trình này, người chơi sẽ tính tổng của hai số ở giữa giải đặc biệt đã xuất hiện trong kỳ quay trước để tạo ra một chạm. Sau đó, người chơi sẽ tổng hợp các chạm này lại với nhau. Tuy nhiên, cần tránh các con số gắn liền với nhau (con lô gan) để tăng khả năng thành công.

Soi cầu dàn đề 16 số khung 5 ngày theo lô rơi

Phương pháp “lô rơi” cũng là một trong những cách soi dàn đề hiệu quả mà hầu như tất cả người chơi đều biết. Theo phương thức này, người chơi sẽ tìm và thống kê kết quả xổ số của 100 kỳ quay gần đây để xem các con số đã về như thế nào.

Tiếp theo, người chơi sẽ chọn những con số xuất hiện nhiều nhất hoặc những con số “lô rơi” phổ biến nhất và kết hợp chúng lại với nhau. Tuy nhiên, người chơi cũng có thể áp dụng các phép tính hợp lô khác nhau để tìm ra những dãy số chất lượng nhất cho mình.

Soi lô đề theo phương pháp “lô rơi” là một cách đơn giản và thực tế. Người chơi sẽ học được nhiều kinh nghiệm và có thêm nhiều lựa chọn lô, đồng thời tăng khả năng chính xác thông qua phương pháp này.

Soi cầu dàn đề 16 số khung 5 ngày theo đầu 0 đuôi 0 

Phương pháp “đầu 0 đuôi 0” là một trong những phương thức quen thuộc đối với các cao thủ lô đề. Phương thức này tạo ra các báo cáo đẹp và có tính đơn giản. Tuy nhiên, phương pháp này lại mang lại hiệu quả khá cao.

Để thành thạo phương pháp này, người chơi cần thường xuyên quan sát các giải đặc trưng trong bảng kết quả xổ số. Nếu số 0 xuất hiện ở giữa các con số của giải đặc trưng, người chơi có thể tin tưởng rằng con số có đầu 0 đuôi 0 sẽ có khả năng nổ trong vòng từ 1 đến 5 ngày tiếp theo.

>> Dàn đề 80 số bất bại, đánh quanh năm

Những cách bỏ kép – chạm một – bỏ chạm 0 chuẩn xác nhất

Đây là một trong những cách thức chơi độc đáo và hấp dẫn, được nhiều người chơi ưa thích. Ví dụ, khi áp dụng phương pháp này, bạn sẽ thấy rằng cách tạo dàn đề không quá phức tạp. Bạn chỉ cần loại bỏ các con số liền kề. Chạm 1 được hiểu là khi chơi mà có số đầu hoặc số cuối trùng số 1. Ví dụ khác, nếu bạn loại bỏ chạm 0, các số có chứa số 0 có thể bỏ qua.

Theo các nguyên tắc và bí quyết nuôi dàn đề 16 số, sau khi loại bỏ, bạn sẽ chọn các con số hiệu quả và ghép lại. Tổng cộng có 16 số trong dàn đề, số lượng không quá đa dạng, nhưng đòi hỏi bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Ví dụ, nếu không cẩn thận, bạn có thể dễ bị nhầm và gây thua lỗ cho mình.

Hướng dẫn nuôi dàn đề 16 số khung 5 ngày hiệu quả

Cách vào tiền có hiệu quả hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả và lợi nhuận mà bạn có thể đạt được. Thông thường, những cao thủ và chuyên gia sẽ sử dụng các tỷ lệ vào tiền dưới đây để đạt được mục tiêu thu nhập mong muốn:

  • Với tỷ lệ 1:2:3:4:5, ngày đầu tiên, bạn đánh 10 điểm. Ngày thứ hai, bạn đánh 30 điểm. Ngày thứ ba và thứ tư, bạn đánh 30 và 40 điểm tương ứng. Cuối cùng, ngày rút cục, bạn đánh 50 điểm.
  • Với tỷ lệ 1:3:5:7:9, cũng tương tự như trên, bạn vào tiền theo các mức tăng dần trong 5 ngày để tránh tổn thất lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ dành cho những người có nguồn vốn đầu tư đủ lớn.

Chú ý khi chơi dàn đề 16 số khung 5 ngày để tránh mất tiền oan

Hãy tự tin vào phương pháp này khi chơi dàn đề vì nó đã mang lại nhiều lợi ích cho những người chơi thực chiến, với tỷ lệ trúng lên tới 75% theo phương thức lô rơi. Tuy nhiên, các chuyên gia và cao thủ khuyên người chơi không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào phương pháp này và không nên cược quá rộng rãi, để tránh mất oan.

Ngoài ra, anh em nên dành một số tiền để đề phòng và lượng tiền đánh cần phân chia hợp lý. Khi đặt tiền vào nuôi khung, nếu trong 3 ngày anh em có thắng, đó là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, nếu thua, anh em nên dừng lại mà không cần chờ đến 5 ngày.

Kết luận

Anh em nên tiết gọn một phần tiền để dự phòng và chia nhỏ số tiền mang đi chơi một cách hợp lý. Khi đặt tiền vào nuôi khung, nếu trong 3 ngày anh em có kết quả thắng, đó là một tín hiệu vui mừng. Tuy nhiên, nếu thua, anh em nên dừng lại ngay mà không cần phải chờ đến 5 ngày….