Dàn đề 36 số khung 3 ngày miễn phí, ăn thông

Hiện nay, phương pháp chơi dàn đề 36 số khung 3 ngày đang rất phổ biến trên thị trường lô đề. Đây là lựa chọn và áp dụng của rất nhiều người chơi. Tuy nhiên, vẫn có những người đang tò mò và muốn tìm hiểu về cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày với hy vọng không bao giờ thất bại. Vì vậy, bài viết hôm nay soicau666.fun sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

Dàn đề 36 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 36 số khung 3 ngàyKết quả
09/02->11/02/202494 - 75 - 40 - 25 - 32 - 17
39 - 58 - 52 - 02 - 91 - 85
51 - 65 - 73 - 34 - 93 - 84
95 - 54 - 67 - 78 - 09 - 35
60 - 28 - 71 - 16 - 27 - 48
19 - 63 - 96 - 31 - 97 - 61
chờ
06/02->08/02/202406 - 36 - 09 - 69 - 72 - 40
12 - 96 - 91 - 46 - 81 - 95
08 - 13 - 86 - 51 - 70 - 82
57 - 04 - 64 - 19 - 34 - 29
59 - 79 - 53 - 38 - 17 - 83
98 - 01 - 18 - 25 - 35 - 10
Trượt
03/02->05/02/202467 - 47 - 71 - 15 - 90 - 89
39 - 73 - 52 - 38 - 56 - 95
50 - 34 - 78 - 37 - 01 - 91
94 - 29 - 42 - 83 - 57 - 92
12 - 48 - 28 - 03 - 35 - 53
54 - 69 - 70 - 06 - 07 - 82
Ăn 89
31/01->02/02/202408 - 47 - 12 - 39 - 91 - 27
89 - 17 - 23 - 69 - 64 - 03
02 - 63 - 32 - 05 - 58 - 07
68 - 06 - 18 - 97 - 94 - 24
30 - 92 - 25 - 31 - 42 - 67
09 - 21 - 82 - 65 - 93 - 54
Trượt
28/01->30/01/202457 - 56 - 15 - 06 - 12 - 42
45 - 23 - 16 - 41 - 21 - 63
02 - 25 - 46 - 74 - 13 - 47
68 - 58 - 37 - 03 - 91 - 71
59 - 70 - 32 - 20 - 52 - 26
92 - 67 - 51 - 40 - 95 - 48
Ăn 46, Ăn 74
25/01->27/01/202409 - 51 - 79 - 54 - 27 - 76
35 - 29 - 01 - 57 - 65 - 21
19 - 70 - 72 - 31 - 78 - 83
47 - 89 - 43 - 46 - 10 - 87
24 - 75 - 14 - 56 - 86 - 92
28 - 91 - 36 - 81 - 82 - 23
Ăn 79, Ăn 47, Ăn 75
22/01->24/01/202452 - 80 - 02 - 20 - 59 - 96
21 - 23 - 39 - 74 - 34 - 65
94 - 13 - 73 - 92 - 31 - 10
29 - 30 - 81 - 47 - 35 - 06
42 - 72 - 36 - 32 - 25 - 75
38 - 14 - 68 - 51 - 70 - 18
Ăn 10
19/01->21/01/202407 - 29 - 96 - 50 - 70 - 83
35 - 85 - 72 - 08 - 48 - 75
41 - 09 - 16 - 74 - 79 - 94
65 - 69 - 89 - 27 - 23 - 64
26 - 86 - 39 - 82 - 59 - 01
43 - 76 - 46 - 20 - 37 - 12
Ăn 09, Ăn 64
16/01->18/01/202473 - 40 - 62 - 80 - 02 - 20
08 - 17 - 71 - 95 - 09 - 81
12 - 52 - 14 - 63 - 74 - 06
67 - 87 - 16 - 32 - 30 - 68
38 - 29 - 07 - 04 - 64 - 51
93 - 48 - 98 - 94 - 86 - 03
Ăn 98
13/01->15/01/202419 - 80 - 93 - 47 - 48 - 21
23 - 28 - 35 - 96 - 45 - 41
54 - 73 - 65 - 16 - 18 - 05
85 - 07 - 60 - 61 - 38 - 75
15 - 76 - 50 - 40 - 72 - 49
37 - 81 - 20 - 68 - 24 - 89
Ăn 61, Ăn 38
10/01->12/01/202420 - 54 - 87 - 05 - 57 - 49
74 - 79 - 01 - 26 - 09 - 04
98 - 10 - 13 - 64 - 25 - 51
12 - 34 - 80 - 93 - 72 - 48
06 - 82 - 14 - 86 - 47 - 27
65 - 23 - 52 - 83 - 68 - 84
Ăn 13
07/01->09/01/202498 - 95 - 89 - 97 - 87 - 54
08 - 40 - 68 - 67 - 18 - 78
13 - 58 - 03 - 64 - 94 - 36
06 - 81 - 30 - 56 - 65 - 74
72 - 85 - 38 - 82 - 79 - 15
84 - 48 - 52 - 61 - 01 - 59
Ăn 89, Ăn 18
04/01->06/01/202485 - 03 - 23 - 45 - 68 - 92
60 - 06 - 51 - 29 - 71 - 39
67 - 61 - 54 - 37 - 70 - 98
81 - 94 - 53 - 38 - 32 - 82
63 - 93 - 35 - 72 - 08 - 84
14 - 75 - 57 - 24 - 41 - 74
Ăn 67, Ăn 94
01/01->03/01/202432 - 21 - 47 - 87 - 63 - 62
25 - 59 - 97 - 10 - 56 - 94
14 - 04 - 82 - 07 - 58 - 42
28 - 19 - 17 - 12 - 37 - 64
05 - 23 - 96 - 06 - 18 - 72
50 - 83 - 34 - 09 - 20 - 27
Ăn 32, Ăn 56
29/12->31/12/202376 - 38 - 06 - 02 - 46 - 18
75 - 73 - 61 - 36 - 03 - 25
50 - 51 - 43 - 39 - 30 - 93
07 - 64 - 90 - 01 - 83 - 28
54 - 63 - 78 - 59 - 84 - 81
09 - 53 - 14 - 48 - 29 - 94
Trượt
26/12->28/12/202320 - 26 - 54 - 34 - 29 - 47
73 - 62 - 27 - 15 - 50 - 67
08 - 78 - 61 - 75 - 79 - 95
19 - 70 - 28 - 40 - 58 - 53
86 - 93 - 72 - 98 - 87 - 81
45 - 35 - 46 - 24 - 42 - 18
Trượt
23/12->25/12/202386 - 36 - 32 - 16 - 76 - 59
52 - 56 - 83 - 97 - 57 - 53
34 - 49 - 92 - 81 - 07 - 74
64 - 12 - 90 - 21 - 47 - 24
02 - 29 - 46 - 38 - 63 - 96
51 - 19 - 39 - 35 - 10 - 72
Ăn 16
20/12->22/12/202319 - 43 - 58 - 26 - 02 - 13
80 - 72 - 45 - 56 - 90 - 38
15 - 89 - 17 - 93 - 35 - 10
34 - 52 - 92 - 21 - 76 - 12
50 - 65 - 82 - 63 - 29 - 62
86 - 08 - 16 - 03 - 57 - 61
Trượt
17/12->19/12/202381 - 24 - 69 - 67 - 47 - 62
89 - 40 - 70 - 97 - 56 - 14
91 - 03 - 78 - 95 - 87 - 39
48 - 50 - 92 - 49 - 16 - 79
52 - 46 - 76 - 98 - 41 - 65
93 - 45 - 42 - 74 - 73 - 82
Trượt
14/12->16/12/202346 - 84 - 26 - 97 - 62 - 82
45 - 59 - 16 - 05 - 29 - 04
28 - 15 - 27 - 36 - 25 - 18
80 - 06 - 57 - 53 - 91 - 69
92 - 73 - 93 - 83 - 39 - 03
67 - 51 - 70 - 37 - 32 - 02
Ăn 45, Ăn 04, Ăn 25
11/12->13/12/202392 - 60 - 87 - 96 - 61 - 16
02 - 67 - 41 - 81 - 29 - 31
09 - 25 - 86 - 69 - 45 - 12
50 - 59 - 15 - 06 - 04 - 80
84 - 32 - 90 - 54 - 98 - 58
18 - 05 - 52 - 76 - 21 - 51
Ăn 06
08/12->10/12/202338 - 45 - 61 - 17 - 58 - 09
26 - 84 - 40 - 59 - 86 - 71
48 - 90 - 24 - 04 - 97 - 43
27 - 28 - 96 - 67 - 92 - 62
76 - 41 - 50 - 64 - 65 - 69
02 - 20 - 94 - 37 - 54 - 68
Trượt
05/12->07/12/202332 - 90 - 37 - 28 - 27 - 53
63 - 57 - 20 - 36 - 05 - 06
12 - 81 - 24 - 15 - 51 - 47
03 - 82 - 86 - 74 - 92 - 46
71 - 87 - 84 - 25 - 50 - 61
80 - 43 - 23 - 64 - 76 - 02
Ăn 27
02/12->04/12/202362 - 90 - 34 - 63 - 40 - 24
18 - 97 - 16 - 74 - 47 - 28
05 - 94 - 67 - 82 - 59 - 93
14 - 10 - 78 - 42 - 46 - 65
80 - 04 - 89 - 98 - 20 - 30
56 - 76 - 13 - 96 - 43 - 19
Ăn 16, Ăn 94
29/11->01/12/202320 - 57 - 23 - 86 - 49 - 89
96 - 51 - 08 - 84 - 16 - 02
32 - 87 - 70 - 81 - 26 - 01
71 - 07 - 31 - 65 - 41 - 62
95 - 73 - 75 - 50 - 25 - 29
92 - 93 - 91 - 46 - 14 - 04
Ăn 26, Ăn 01, Ăn 41
26/11->28/11/202327 - 90 - 19 - 89 - 05 - 83
60 - 12 - 47 - 95 - 10 - 14
92 - 68 - 81 - 61 - 69 - 16
58 - 31 - 80 - 85 - 57 - 87
48 - 18 - 28 - 24 - 91 - 76
75 - 35 - 23 - 73 - 72 - 32
Ăn 57, Ăn 73
23/11->25/11/202314 - 74 - 05 - 57 - 13 - 85
80 - 94 - 19 - 71 - 08 - 83
47 - 42 - 92 - 84 - 10 - 34
06 - 91 - 56 - 95 - 31 - 75
02 - 26 - 23 - 61 - 09 - 65
49 - 62 - 73 - 54 - 17 - 67
Trượt
20/11->22/11/202316 - 06 - 83 - 40 - 14 - 89
39 - 60 - 91 - 47 - 02 - 09
08 - 28 - 20 - 23 - 31 - 07
78 - 68 - 15 - 19 - 97 - 53
12 - 36 - 92 - 96 - 81 - 48
76 - 57 - 79 - 71 - 13 - 70
Ăn 48, Ăn 71, Ăn 70
17/11->19/11/202342 - 83 - 95 - 06 - 14 - 70
16 - 91 - 72 - 28 - 73 - 17
84 - 75 - 90 - 21 - 86 - 58
12 - 63 - 96 - 74 - 03 - 82
85 - 15 - 07 - 01 - 02 - 36
18 - 81 - 60 - 26 - 89 - 98
Trượt
14/11->16/11/202339 - 80 - 10 - 84 - 89 - 75
81 - 26 - 57 - 73 - 47 - 74
34 - 15 - 65 - 96 - 01 - 41
52 - 98 - 36 - 60 - 29 - 83
71 - 50 - 91 - 70 - 02 - 18
13 - 82 - 25 - 79 - 37 - 97
Trượt
11/11->13/11/202383 - 36 - 35 - 38 - 51 - 97
43 - 78 - 59 - 56 - 53 - 69
75 - 82 - 86 - 19 - 65 - 37
08 - 81 - 91 - 24 - 28 - 71
90 - 95 - 96 - 52 - 21 - 09
32 - 58 - 46 - 16 - 94 - 92
Ăn 75, Ăn 91
08/11->10/11/202368 - 14 - 50 - 45 - 21 - 06
46 - 58 - 78 - 16 - 89 - 51
79 - 87 - 61 - 96 - 72 - 75
17 - 31 - 07 - 48 - 64 - 69
41 - 74 - 86 - 35 - 43 - 36
80 - 42 - 54 - 24 - 18 - 34
Trượt
05/11->07/11/202363 - 37 - 91 - 47 - 03 - 12
41 - 01 - 79 - 43 - 15 - 18
67 - 06 - 71 - 78 - 14 - 07
93 - 04 - 42 - 97 - 56 - 38
58 - 89 - 19 - 49 - 31 - 86
23 - 39 - 90 - 10 - 72 - 64
Ăn 49
02/11->04/11/202312 - 19 - 53 - 32 - 14 - 24
60 - 35 - 31 - 25 - 27 - 85
61 - 49 - 26 - 92 - 01 - 75
89 - 97 - 29 - 80 - 30 - 05
47 - 18 - 78 - 91 - 59 - 16
50 - 81 - 07 - 72 - 58 - 62
Ăn 27, Ăn 61, Ăn 58
30/10->01/11/202343 - 47 - 51 - 65 - 42 - 32
89 - 12 - 94 - 28 - 67 - 87
74 - 21 - 54 - 10 - 79 - 48
25 - 98 - 71 - 16 - 91 - 24
92 - 53 - 45 - 80 - 14 - 02
08 - 96 - 13 - 04 - 85 - 37
Ăn 67
27/10->29/10/202301 - 86 - 95 - 14 - 06 - 48
19 - 52 - 08 - 74 - 69 - 61
37 - 26 - 21 - 87 - 34 - 81
63 - 62 - 07 - 38 - 32 - 83
56 - 57 - 23 - 58 - 65 - 28
79 - 92 - 98 - 76 - 15 - 84
Ăn 57
24/10->26/10/202361 - 43 - 10 - 12 - 84 - 03
15 - 52 - 78 - 31 - 74 - 06
42 - 57 - 38 - 70 - 08 - 04
82 - 09 - 36 - 16 - 28 - 73
58 - 91 - 27 - 37 - 56 - 68
94 - 69 - 75 - 79 - 25 - 26
Trượt
21/10->23/10/202390 - 13 - 61 - 79 - 98 - 17
30 - 08 - 43 - 72 - 54 - 01
34 - 89 - 31 - 16 - 51 - 07
24 - 35 - 70 - 14 - 46 - 94
26 - 65 - 82 - 53 - 06 - 59
19 - 49 - 73 - 63 - 23 - 57
Ăn 49
18/10->20/10/202381 - 76 - 07 - 13 - 71 - 73
38 - 37 - 26 - 68 - 93 - 92
10 - 41 - 08 - 27 - 46 - 18
32 - 05 - 58 - 02 - 23 - 95
67 - 15 - 80 - 86 - 43 - 69
83 - 63 - 51 - 96 - 57 - 30
Ăn 05
15/10->17/10/202329 - 53 - 80 - 35 - 45 - 90
16 - 38 - 07 - 50 - 23 - 84
08 - 18 - 71 - 13 - 20 - 26
43 - 03 - 61 - 96 - 31 - 58
85 - 12 - 51 - 39 - 97 - 54
89 - 46 - 86 - 63 - 01 - 79
Ăn 13
12/10->14/10/202332 - 48 - 92 - 10 - 63 - 49
19 - 13 - 76 - 09 - 16 - 12
15 - 84 - 50 - 86 - 61 - 90
56 - 52 - 07 - 41 - 69 - 18
58 - 40 - 85 - 30 - 08 - 71
29 - 65 - 96 - 82 - 53 - 68
Trượt
09/10->11/10/202326 - 21 - 35 - 52 - 85 - 49
05 - 15 - 28 - 82 - 01 - 20
03 - 63 - 13 - 65 - 97 - 42
34 - 29 - 04 - 98 - 74 - 23
71 - 59 - 27 - 07 - 51 - 67
43 - 73 - 12 - 72 - 81 - 31
Ăn 21
06/10->08/10/202334 - 27 - 23 - 60 - 08 - 04
54 - 52 - 30 - 15 - 79 - 40
65 - 94 - 42 - 12 - 67 - 95
82 - 07 - 29 - 75 - 93 - 49
85 - 86 - 45 - 64 - 84 - 39
53 - 73 - 01 - 87 - 97 - 19
Trượt
03/10->05/10/202370 - 37 - 16 - 97 - 28 - 30
58 - 29 - 94 - 05 - 67 - 80
93 - 57 - 75 - 40 - 24 - 69
49 - 71 - 82 - 52 - 03 - 56
60 - 43 - 36 - 90 - 15 - 86
61 - 91 - 92 - 95 - 73 - 53
Ăn 56
30/09->02/10/202330 - 63 - 36 - 75 - 82 - 40
51 - 04 - 83 - 12 - 49 - 41
64 - 53 - 26 - 57 - 24 - 09
14 - 97 - 93 - 23 - 35 - 87
98 - 61 - 02 - 46 - 86 - 52
70 - 20 - 21 - 39 - 07 - 59
Trượt
27/09->29/09/202343 - 96 - 35 - 94 - 28 - 97
24 - 25 - 46 - 36 - 70 - 07
41 - 12 - 40 - 20 - 13 - 65
32 - 31 - 42 - 27 - 72 - 51
45 - 04 - 50 - 02 - 91 - 37
69 - 68 - 26 - 01 - 75 - 06
Trượt
24/09->26/09/202336 - 64 - 10 - 67 - 58 - 59
02 - 74 - 90 - 18 - 47 - 23
43 - 39 - 61 - 93 - 51 - 85
65 - 34 - 06 - 83 - 24 - 52
19 - 08 - 54 - 82 - 03 - 84
75 - 50 - 14 - 56 - 86 - 92
Ăn 36
21/09->23/09/202306 - 12 - 72 - 73 - 17 - 03
65 - 13 - 36 - 28 - 57 - 97
31 - 04 - 87 - 29 - 32 - 14
76 - 23 - 53 - 47 - 78 - 75
09 - 86 - 80 - 94 - 30 - 46
95 - 96 - 37 - 56 - 89 - 69
Ăn 14
18/09->20/09/202327 - 39 - 64 - 24 - 84 - 30
40 - 09 - 29 - 46 - 37 - 57
42 - 78 - 53 - 90 - 81 - 41
72 - 86 - 48 - 23 - 62 - 03
32 - 98 - 31 - 95 - 74 - 35
82 - 91 - 80 - 54 - 38 - 85
Ăn 03
15/09->17/09/202397 - 39 - 70 - 59 - 68 - 75
62 - 79 - 89 - 37 - 80 - 74
46 - 01 - 72 - 04 - 50 - 87
49 - 58 - 84 - 25 - 67 - 17
92 - 90 - 35 - 42 - 32 - 76
09 - 45 - 05 - 12 - 07 - 16
Trượt
12/09->14/09/202315 - 24 - 50 - 81 - 98 - 06
52 - 32 - 87 - 10 - 69 - 83
07 - 84 - 31 - 13 - 29 - 85
01 - 41 - 93 - 26 - 23 - 17
43 - 91 - 09 - 70 - 94 - 62
02 - 57 - 42 - 78 - 37 - 40
Ăn 50, Ăn 32
09/09->11/09/202387 - 72 - 53 - 78 - 83 - 92
03 - 39 - 84 - 63 - 59 - 02
74 - 73 - 12 - 47 - 65 - 21
50 - 79 - 76 - 90 - 27 - 04
15 - 40 - 54 - 31 - 91 - 61
37 - 36 - 86 - 60 - 58 - 52
Ăn 02, Ăn 52
06/09->08/09/202397 - 91 - 69 - 59 - 48 - 28
87 - 29 - 72 - 45 - 82 - 39
65 - 42 - 17 - 74 - 92 - 85
70 - 62 - 84 - 52 - 21 - 15
75 - 41 - 04 - 08 - 43 - 57
27 - 51 - 24 - 81 - 54 - 19
Ăn 69
03/09->05/09/202326 - 58 - 48 - 43 - 02 - 69
94 - 34 - 60 - 05 - 01 - 27
08 - 23 - 28 - 89 - 86 - 52
57 - 14 - 24 - 97 - 62 - 13
70 - 78 - 35 - 18 - 25 - 83
61 - 41 - 49 - 30 - 92 - 50
Ăn 86
31/08->02/09/202356 - 19 - 54 - 57 - 87 - 62
31 - 61 - 47 - 35 - 64 - 32
13 - 18 - 89 - 17 - 84 - 86
70 - 94 - 28 - 69 - 52 - 23
79 - 91 - 58 - 42 - 46 - 03
39 - 83 - 29 - 27 - 59 - 97
Ăn 79
28/08->30/08/202375 - 57 - 52 - 56 - 49 - 76
95 - 78 - 79 - 53 - 34 - 63
05 - 02 - 85 - 94 - 39 - 07
40 - 24 - 70 - 25 - 83 - 50
16 - 82 - 98 - 41 - 91 - 15
13 - 38 - 58 - 21 - 27 - 18
Ăn 78, Ăn 85
25/08->27/08/202381 - 13 - 30 - 41 - 54 - 65
84 - 43 - 40 - 67 - 82 - 37
34 - 25 - 70 - 21 - 15 - 47
38 - 48 - 39 - 01 - 73 - 09
23 - 05 - 57 - 19 - 06 - 97
59 - 90 - 10 - 79 - 83 - 94
Ăn 43, Ăn 48
22/08->24/08/202379 - 64 - 54 - 16 - 58 - 39
37 - 27 - 67 - 69 - 68 - 48
83 - 95 - 73 - 02 - 56 - 80
31 - 04 - 26 - 07 - 57 - 32
51 - 29 - 30 - 13 - 94 - 61
09 - 87 - 60 - 91 - 86 - 38
Ăn 79, Ăn 73
19/08->21/08/202331 - 18 - 94 - 91 - 73 - 02
05 - 79 - 71 - 98 - 74 - 40
84 - 23 - 76 - 30 - 08 - 57
83 - 64 - 60 - 36 - 10 - 68
14 - 38 - 15 - 34 - 46 - 80
04 - 43 - 01 - 90 - 67 - 29
Ăn 30
16/08->18/08/202321 - 56 - 50 - 74 - 39 - 97
08 - 17 - 85 - 91 - 15 - 31
69 - 43 - 68 - 16 - 24 - 53
36 - 27 - 82 - 62 - 40 - 10
92 - 02 - 09 - 78 - 83 - 32
80 - 35 - 58 - 18 - 65 - 04
Trượt
13/08->15/08/202337 - 68 - 52 - 60 - 71 - 08
69 - 25 - 85 - 57 - 42 - 95
21 - 62 - 18 - 67 - 30 - 35
78 - 04 - 73 - 70 - 83 - 28
91 - 29 - 17 - 94 - 50 - 51
48 - 87 - 13 - 59 - 19 - 75
Ăn 28
10/08->12/08/202382 - 01 - 35 - 46 - 74 - 91
08 - 10 - 06 - 23 - 69 - 14
21 - 49 - 60 - 76 - 86 - 16
36 - 25 - 57 - 78 - 54 - 12
70 - 02 - 90 - 32 - 34 - 13
20 - 45 - 47 - 71 - 48 - 94
Ăn 02, Ăn 48
07/08->09/08/202314 - 97 - 90 - 78 - 23 - 39
84 - 64 - 81 - 63 - 61 - 04
48 - 40 - 92 - 10 - 52 - 69
83 - 37 - 34 - 79 - 89 - 17
24 - 65 - 28 - 06 - 09 - 56
58 - 32 - 31 - 16 - 41 - 13
Ăn 61
04/08->06/08/202371 - 98 - 51 - 16 - 18 - 47
87 - 85 - 96 - 80 - 90 - 37
83 - 67 - 06 - 08 - 54 - 25
34 - 36 - 72 - 39 - 82 - 97
65 - 50 - 68 - 07 - 32 - 41
28 - 61 - 73 - 10 - 81 - 30
Ăn 10
01/08->03/08/202335 - 86 - 60 - 54 - 15 - 01
61 - 59 - 57 - 91 - 07 - 20
38 - 87 - 18 - 53 - 78 - 23
72 - 17 - 06 - 37 - 70 - 62
41 - 56 - 84 - 68 - 73 - 51
79 - 65 - 74 - 08 - 47 - 64
Ăn 37
29/07->31/07/202369 - 93 - 79 - 17 - 37 - 38
78 - 09 - 05 - 97 - 60 - 63
85 - 58 - 47 - 12 - 83 - 76
02 - 03 - 91 - 72 - 86 - 15
48 - 21 - 19 - 59 - 41 - 50
49 - 87 - 80 - 07 - 81 - 82
Ăn 58, Ăn 15, Ăn 41
26/07->28/07/202318 - 05 - 85 - 61 - 15 - 74
65 - 27 - 36 - 82 - 91 - 20
17 - 96 - 47 - 76 - 63 - 57
40 - 53 - 64 - 35 - 03 - 19
31 - 69 - 60 - 86 - 80 - 08
01 - 24 - 46 - 16 - 48 - 92
Ăn 15
23/07->25/07/202343 - 34 - 23 - 89 - 49 - 73
86 - 62 - 60 - 30 - 47 - 75
15 - 16 - 01 - 45 - 40 - 31
68 - 95 - 07 - 57 - 19 - 91
38 - 13 - 24 - 70 - 06 - 36
17 - 81 - 53 - 51 - 08 - 42
Ăn 62, Ăn 42
20/07->22/07/202334 - 59 - 02 - 93 - 81 - 04
16 - 49 - 75 - 45 - 10 - 60
98 - 85 - 38 - 52 - 06 - 48
21 - 40 - 84 - 97 - 94 - 74
47 - 64 - 01 - 03 - 53 - 91
78 - 24 - 46 - 31 - 87 - 26
Trượt
17/07->19/07/202382 - 13 - 19 - 41 - 17 - 03
37 - 86 - 60 - 80 - 07 - 47
56 - 68 - 74 - 29 - 09 - 90
69 - 28 - 97 - 73 - 15 - 75
30 - 38 - 76 - 91 - 27 - 32
59 - 70 - 12 - 61 - 48 - 20
Ăn 80
14/07->16/07/202370 - 28 - 52 - 73 - 69 - 06
23 - 83 - 57 - 64 - 94 - 36
59 - 54 - 50 - 25 - 38 - 17
87 - 21 - 02 - 60 - 18 - 19
71 - 79 - 12 - 09 - 08 - 95
92 - 43 - 91 - 39 - 20 - 13
Trượt
11/07->13/07/202315 - 37 - 31 - 12 - 83 - 52
10 - 45 - 18 - 97 - 96 - 67
49 - 26 - 59 - 63 - 48 - 40
74 - 93 - 76 - 54 - 60 - 95
07 - 58 - 02 - 51 - 04 - 09
23 - 72 - 01 - 13 - 24 - 62
Ăn 15, Ăn 31, Ăn 02
08/07->10/07/202348 - 57 - 84 - 58 - 67 - 15
30 - 94 - 17 - 53 - 96 - 59
72 - 35 - 71 - 65 - 21 - 07
92 - 93 - 89 - 34 - 40 - 97
16 - 80 - 47 - 45 - 74 - 36
64 - 81 - 32 - 26 - 05 - 09
Ăn 15
05/07->07/07/202395 - 43 - 15 - 58 - 35 - 65
72 - 83 - 12 - 52 - 81 - 06
90 - 61 - 32 - 04 - 31 - 26
10 - 27 - 29 - 38 - 13 - 87
46 - 19 - 69 - 56 - 92 - 74
73 - 20 - 25 - 34 - 76 - 80
Ăn 76
02/07->04/07/202319 - 58 - 01 - 13 - 42 - 27
67 - 46 - 62 - 90 - 95 - 52
91 - 81 - 12 - 96 - 25 - 85
61 - 56 - 14 - 35 - 57 - 37
51 - 76 - 74 - 50 - 68 - 10
97 - 59 - 47 - 75 - 87 - 79
Trượt
29/06->01/07/202307 - 21 - 35 - 85 - 52 - 31
38 - 89 - 04 - 84 - 41 - 78
08 - 62 - 73 - 67 - 98 - 34
26 - 81 - 56 - 93 - 29 - 76
75 - 19 - 58 - 83 - 64 - 05
92 - 61 - 20 - 39 - 36 - 16
Ăn 20
26/06->28/06/202335 - 97 - 67 - 75 - 14 - 27
06 - 12 - 81 - 03 - 07 - 26
57 - 09 - 85 - 64 - 20 - 95
71 - 94 - 68 - 86 - 28 - 49
93 - 51 - 25 - 16 - 61 - 48
73 - 54 - 02 - 79 - 58 - 36
Ăn 95, Ăn 93
23/06->25/06/202385 - 56 - 23 - 96 - 53 - 37
21 - 65 - 70 - 67 - 98 - 16
61 - 13 - 79 - 24 - 06 - 29
89 - 60 - 35 - 15 - 49 - 72
43 - 12 - 69 - 41 - 45 - 07
04 - 42 - 02 - 34 - 75 - 39
Ăn 70, Ăn 60, Ăn 34
20/06->22/06/202378 - 04 - 38 - 03 - 98 - 74
14 - 52 - 68 - 42 - 43 - 30
16 - 06 - 46 - 60 - 81 - 96
18 - 75 - 71 - 93 - 45 - 67
82 - 10 - 36 - 05 - 86 - 70
49 - 25 - 63 - 95 - 90 - 02
Ăn 67
17/06->19/06/202325 - 76 - 47 - 40 - 54 - 69
73 - 63 - 53 - 24 - 15 - 86
08 - 81 - 91 - 46 - 31 - 28
02 - 52 - 37 - 35 - 17 - 09
36 - 97 - 45 - 05 - 49 - 48
83 - 65 - 95 - 62 - 67 - 87
Ăn 15
14/06->16/06/202315 - 48 - 49 - 46 - 81 - 08
30 - 60 - 65 - 68 - 82 - 97
23 - 42 - 26 - 98 - 24 - 59
78 - 69 - 54 - 05 - 45 - 35
58 - 91 - 03 - 38 - 10 - 87
50 - 86 - 17 - 41 - 89 - 96
Ăn 30, Ăn 54
11/06->13/06/202356 - 42 - 20 - 39 - 67 - 79
95 - 19 - 69 - 60 - 83 - 05
54 - 61 - 74 - 57 - 29 - 75
78 - 26 - 53 - 58 - 08 - 30
16 - 13 - 03 - 93 - 97 - 32
87 - 25 - 98 - 65 - 36 - 38
Ăn 42, Ăn 60, Ăn 61
08/06->10/06/202301 - 08 - 48 - 74 - 73 - 54
14 - 58 - 82 - 27 - 83 - 64
62 - 81 - 89 - 78 - 75 - 18
03 - 17 - 53 - 85 - 39 - 72
63 - 47 - 20 - 13 - 15 - 59
26 - 04 - 34 - 31 - 05 - 10
Trượt
05/06->07/06/202368 - 37 - 27 - 03 - 04 - 85
49 - 21 - 95 - 13 - 31 - 35
75 - 45 - 30 - 61 - 01 - 76
60 - 32 - 74 - 12 - 59 - 43
10 - 82 - 06 - 96 - 86 - 42
19 - 80 - 83 - 91 - 72 - 09
Trượt
02/06->04/06/202356 - 76 - 48 - 75 - 26 - 69
12 - 07 - 05 - 14 - 51 - 08
86 - 25 - 78 - 27 - 21 - 68
96 - 90 - 30 - 72 - 31 - 89
37 - 06 - 58 - 10 - 02 - 15
85 - 39 - 34 - 94 - 23 - 35
Ăn 08
30/05->01/06/202305 - 10 - 92 - 80 - 24 - 86
72 - 31 - 93 - 61 - 82 - 98
65 - 62 - 18 - 60 - 87 - 32
91 - 46 - 47 - 26 - 17 - 20
75 - 13 - 28 - 06 - 38 - 43
79 - 15 - 84 - 58 - 16 - 07
Ăn 61, Ăn 65
27/05->29/05/202331 - 56 - 60 - 59 - 46 - 98
53 - 63 - 87 - 21 - 19 - 51
75 - 84 - 29 - 67 - 30 - 40
79 - 57 - 02 - 05 - 65 - 37
54 - 85 - 38 - 83 - 20 - 16
64 - 10 - 07 - 15 - 74 - 08
Ăn 59, Ăn 67, Ăn 37
23/05->25/05/202312 - 92 - 84 - 28 - 34 - 37
58 - 65 - 14 - 69 - 60 - 80
96 - 17 - 32 - 39 - 82 - 20
15 - 64 - 71 - 27 - 09 - 03
07 - 08 - 67 - 79 - 76 - 63
73 - 57 - 23 - 93 - 95 - 97
Trượt
11/05->13/05/202393 - 89 - 09 - 56 - 05 - 70
14 - 78 - 73 - 20 - 91 - 02
08 - 04 - 58 - 54 - 75 - 35
76 - 74 - 24 - 94 - 42 - 41
65 - 50 - 61 - 45 - 27 - 60
25 - 86 - 68 - 96 - 90 - 47
Ăn 02

Dàn đề 36 số khung 3 ngày là gì?

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày là gì?

Dựa trên thông tin tìm hiểu, việc nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày được cho là rất đơn giản. Cụ thể, có nhiều kỹ thuật soi cầu cao cấp khác nhau mà bạn có thể áp dụng để lựa chọn một bộ số gồm 36 con lô từ 00 đến 99, có tỷ lệ trúng cao nhất cho ngày đó.

Theo như biết, phương pháp chơi này có đặc điểm là tiết kiệm vốn, số lượng lô cũng vừa phải, quá trình soi cầu dễ dàng và tỷ lệ trúng lô cũng rất cao. Vì được áp dụng rộng rãi trên khắp đất nước và có sự tham gia đông đảo của người chơi, nên phương pháp này được xem là không thất bại.

Xu hướng nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày càng trở nên phổ biến.

Ưu và nhược điểm khi chơi dàn đề 36 số bất tử

Phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại có những ưu điểm và nhược điểm cơ bản như sau:

Ưu điểm

Dàn đề 36 số được chơi theo phương pháp bất bại có điểm nổi bật là tỷ lệ trúng rất cao, đặc biệt khi áp dụng chơi song thủ lô hoặc bạch thủ lô, nếu không trúng thì có nghĩa là thất bại. Tuy nhiên, tỷ lệ chiến thắng của phương pháp này có thể ngược lại so với tỷ lệ thua. Thường thì cơ hội trúng khá thấp và có khả năng rớt lô cũng không ít.

Tuy vậy, khi áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại, điều đó hoàn toàn khác biệt. Với một dàn lô được lựa chọn kỹ càng, có nhiều con lô khác nhau nhưng đẹp, luôn có cơ hội xuất hiện. Đồng thời, việc đầu tư nguồn vốn để nuôi dàn đề cũng không cần quá lớn. Người chơi chỉ cần dựa trên số ngày nuôi để phân bổ tài chính một cách hợp lý.

Tuy nhiên, khi biết cách quản lý tiền một cách hợp lý và an toàn, người chơi có cơ hội thắng lớn và giảm thiểu rủi ro so với các phương pháp khác.

Nhược điểm

Ngoài những ưu điểm dễ trúng và đầu tư vốn ít, phương pháp nuôi dàn đề này cũng có những hạn chế. Đặc biệt, anh em cần phân bổ nguồn vốn vào nhiều con lô hơn, do đó khi trúng thì lợi nhuận cũng sẽ ít hơn so với các phương pháp khác.

Khi áp dụng phương pháp này, anh em cần có sự bình tĩnh, kiên nhẫn và kiên trì, cũng như sẵn lòng khám phá nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để nâng cao tỷ lệ chiến thắng. Hơn nữa, anh em cũng cần có tính toán logic, và để đạt được kết quả lớn, sẽ cần chấp nhận đầu tư số tiền cược lớn.

Cách tạo dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Cách tạo dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Trên thực tế, dàn đề 36 số thường không có sự cố định về các con số cụ thể. Do đó, các con số trong dàn đề có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cách lập dàn. Dưới đây là một số phương pháp để lập dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại mà mọi người có thể tham khảo:

Lập dàn đề 36 số bất tử từ 0 đến 5

Dàn đề 36 số không thể thất bại này được tạo ra bằng cách ghép cặp hai số bất kỳ từ tập hợp số gồm: 3, 4, 5, 0, 1 và 2. Vì vậy, dàn đề này sẽ bao gồm tổng cộng 36 số: 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55.

Lập dàn đề 36 số từ 1 đến 6

Dàn đề gồm 36 con số này được tạo thành từ việc ghép cặp hai số bất kỳ từ tập hợp số 3, 4, 5, 1, 2 và 6. Do đó, dàn đề này sẽ bao gồm tổng cộng 36 con số sau: 14, 15, 16, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 64, 65, 66.

Lập dàn đề 36 số từ 2 đến 7

Dàn đề gồm 36 con số này được tạo thành từ việc ghép cặp hai số bất kỳ từ tập hợp số 3, 4, 5, 2, 7 và 6. Do đó, dàn đề này sẽ bao gồm tổng cộng 36 con số sau: 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, 77.

Lập dàn đề 36 số từ 3 đến 8

Dàn đề gồm 36 con số này được tạo thành từ việc ghép cặp hai số bất kỳ từ tập hợp số 3, 4, 5, 7, 8 và 6. Do đó, dàn đề này sẽ bao gồm tổng cộng 36 con số sau: 36, 37, 38, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 86, 87, 88.

Lập dàn đề 36 số từ 4 đến 9

Dàn đề gồm 36 con số này được tạo thành từ việc ghép cặp hai số bất kỳ từ tập hợp số 4, 5, 7, 8, 9 và 6. Do đó, dàn đề này sẽ bao gồm tổng cộng 36 con số sau: 47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 87, 88, 89, 97, 98, 99.

Tạo dàn đề 36  số bỏ kép và đuôi lẻ

Tương tự như việc lập dàn đề 36 con bằng cách ghép cặp số bỏ kép và đuôi chẵn, phương pháp này cũng mang lại tỷ lệ trúng rất cao. Khi áp dụng phương pháp soi cầu để tạo dàn đề 36 con bằng cách bỏ kép số và chọn đuôi lẻ, chúng ta sẽ thu được những số sau: 09, 11, 13, 01, 03, 05, 15, 17, 23, 31, 35, 37, 25, 27, 39, 51, 53, 55, 41, 45, 47, 59, 61, 63, 75, 77, 81, 69, 71, 73, 95, 97, 99, 83, 85, 91.

Tạo dàn đề 36 số bỏ kép và đuôi chẵn

Hiện nay, có rất nhiều người chơi đã áp dụng thành công phương pháp bắt dàn đề 36 số này. Phương pháp này được thực hiện tương tự như các phương pháp lập dàn đề truyền thống đã được đề cập trước đó. Dựa vào phương pháp này, bạn sẽ thu được 36 con số sau: 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38, 26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 46, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 84, 86, 92.

>> Dàn đề 10 số khung 3 ngày

Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số bất tử

Để giúp những người chơi mới không hiểu về việc đặt cược một cách hợp lý để tránh mất tiền vô ích và gây thua lỗ, hôm nay soicau666.fun sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt cược hợp lý cho dàn đề 36 số khung 3 ngày, phương pháp này được sử dụng rộng rãi bởi các chuyên gia thành công nhất hiện nay.

Khi nói về cách đặt cược hàng ngày, có nhiều phương pháp khác nhau và bạn có thể tự tính toán bằng giấy bút. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn theo tỉ lệ 1:2:4. Bạn chỉ cần đặt cược theo hướng dẫn của chúng tôi, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có lợi nhuận mỗi ngày khi dàn đề đem lại kết quả. Theo tỉ lệ này, chúng ta sẽ đặt cược như sau.

Ngày thứ nhất: Đặt cược 10.000đ cho mỗi con số, tức là bạn sẽ đặt cược tổng cộng 10 x 36 = 360.000đ.

Nếu một con số nổ, bạn sẽ nhận được tổng cộng 10 x 99.000 = 900.000đ. Sau khi trừ đi số vốn, bạn sẽ có lợi nhuận là 900.000 – 360.000 = 540.000đ.

Ngày thứ hai: Đặt cược 20.000đ cho mỗi con số, tức là bạn sẽ đặt cược tổng cộng 20 x 36 = 720.000đ.

Nếu một con số nổ, bạn sẽ nhận được tổng cộng 20 x 99.000 = 1,980.000đ. Sau khi trừ đi số vốn, bạn sẽ có lợi nhuận là 1.980.000 – 720.000 = 1.260.000đ.

Tổng lợi nhuận sau hai ngày nuôi sẽ là 1.260.000 – 360.000 = 900.000đ.

Ngày thứ ba: Đặt cược 40.000đ cho mỗi con số, tức là bạn sẽ đặt cược tổng cộng 40 x 36 = 1.440.000đ.

Nếu một con số nổ, bạn sẽ nhận được tổng cộng 40 x 99.000 = 3.960.000đ. Sau khi trừ đi số vốn, bạn sẽ có lợi nhuận là 3.960.000 – 1.440.000 = 2.520.000đ.

Tổng lợi nhuận sau ba ngày nuôi sẽ là 2.520.000 – 720.000 – 360.000 = 1.440.000đ.

Nếu chia lợi nhuận cho 3 ngày, chúng ta có khoảng gần 500.000đ mỗi ngày.

Lưu ý: Tỉ lệ 1:90 là khi chúng tôi chơi trên các trang đánh lô đề trực tuyến như Kubet. Nếu bạn chơi tại các điểm ghi truyền thống, tỉ lệ sẽ chỉ là 1:70.

Phương pháp nuôi dàn đề 36 số hiệu quả 

Dựa trên những phân tích và khảo sát, phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày không phải là quá phức tạp. Điều quan trọng là biết cách xây dựng chiến lược và chiến thuật phù hợp để tăng cơ hội chiến thắng.

Để hỗ trợ các bạn chơi tốt hơn, dưới đây là một số gợi ý phương pháp mà bạn có thể tham khảo:

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Nếu bạn đã từng chơi lô đề, chắc hẳn bạn đã biết rằng lô đề miền Bắc có tỷ lệ thưởng rất cao. Ví dụ, bạn có thể thắng từ 1 đến 80, tức là nếu bạn đặt cược 1.000đ, bạn có thể nhận được 80.000đ khi trúng. Tuy nhiên, việc bắt được con số đề lại không phải là điều dễ dàng.

Chính vì vậy, khi áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 36 con, người chơi thường nuôi trong khoảng thời gian 3 ngày. Lý do cho việc này là để có đủ thời gian để quyết định liệu có tiếp tục nuôi con số đó hay không.

Có thể nói rằng, 3 ngày là một khoảng thời gian vừa phải, không quá ngắn cũng không quá dài. Do đó, khi cảm nhận được sự không may, người chơi có thể rút vốn mà không phải mất quá nhiều.

Ví dụ, với tỷ lệ thắng 1:80, nếu không tính toán kỹ lưỡng, khả năng thua là rất cao. Nhiều người chơi kinh nghiệm chia sẻ rằng, khi chưa tìm được con số nào ưng ý, bạn có thể thử vận may với các con lô sau: 30–39, 40–49,… Đây là những con số thường xuất hiện nhiều nhất trong dàn 36 con.

Soi cầu dàn đề 36 số khung 5 ngày bất bại

Có thể nói rằng, phương pháp nuôi dàn đề 36 con trong khoảng thời gian 5 ngày tương đương với nuôi trong 3 ngày. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt nhỏ là nuôi trong 5 ngày thường kéo dài hơn. Do đó, người chơi cần lưu ý phải quản lý nguồn tài chính của mình một cách hợp lý.

Trong phương pháp này, tỷ lệ vào tiền an toàn nhất khi nuôi trong 5 ngày là 2:4:6:8 hoặc 1:2:3:4:5. Cụ thể, việc vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3:4:5 thường an toàn hơn, nhưng không có sự đột phá trong quá trình chơi. Trong khi đó, với tỷ lệ còn lại, nếu bạn chiến thắng, sổ lãi sẽ rất lớn.

Cách đánh dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại hàng ngày

Để chơi dàn đề 36 con hàng ngày, anh em có thể áp dụng phương pháp chọn số chẵn và loại bỏ số lẻ, số kép. Điều này sẽ tăng khả năng chiến thắng. Ví dụ như sau:

  • Đầu số 0: 02, 04, 06, 08
  • Đầu số 1: 12, 14, 16, 18
  • Đầu số 2: 20, 24, 26, 28
  • Đầu số 9: 92, 94, 96, 98

>> Dàn đề 20 số khung 3 ngày

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày 

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày 

Để tránh thua lỗ trong quá trình nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại, anh em có thể áp dụng những kinh nghiệm quý báu sau đây và giữ chúng trong tâm trí:

Học hỏi phương pháp chơi của người khác

Một kinh nghiệm quan trọng đầu tiên mà anh em cần nhớ đó là học hỏi từ phương pháp chơi của những người khác. Điều này sẽ giúp anh em nắm bắt được cách tham gia trò chơi một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, anh em cũng chỉ cần tìm hiểu và không cần áp dụng tuyệt đối. Lý do là việc lặp lại một cách không đổi sẽ dẫn đến sự nhàm chán và khiến cho anh em thua cuộc trong bất kỳ tình huống nào.

Người chơi chỉ cần sự thông minh và linh hoạt để tận hưởng trận cược một cách tiết kiệm và nhanh chóng đánh bại nhà cái.

Nắm vững cách nuôi dàn đề

Để đạt được những dàn đề 36 số bất bại, người chơi cần hiểu rõ và nắm vững phương pháp nuôi lô đề. Chỉ khi đã nắm bắt kỹ thuật này một cách tỉ mỉ, người chơi mới có thể khám phá ra những quy luật và phương pháp đánh hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, việc phân tích thông minh cũng là yếu tố quan trọng để người chơi tìm ra một dàn đề 36 số bất bại với tỷ lệ trúng cao nhất.

Chiến thuật nuôi lô đề rõ ràng

Trong trường hợp áp dụng chiến thuật nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày, người chơi cần xác định một chiến thuật cụ thể cho mình.

Nếu người chơi nhận thấy tỷ lệ xác suất trúng ngày càng thấp, họ cần dừng ngay cuộc chơi và tìm kiếm và nuôi những con lô khác để bảo vệ nguồn tài chính của mình.

Hơn nữa, người chơi cũng cần thực hiện việc tìm hiểu và thay đổi chiến thuật nuôi lô phù hợp với nguồn tài chính hiện có của mình.

Quan trọng là người chơi cần có một chiến thuật nuôi dàn đề 36 số rõ ràng và sáng tỏ.

Có nguồn vốn ổn định

Thực tế, yếu tố quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại chính là nguồn vốn. Cách chơi này đòi hỏi người chơi phải có nguồn vốn ổn định để đầu tư trong một thời gian dài.

Thường thì, người chơi có thể dành từ 15% đến 20% ngân sách của mình để tham gia trò chơi. Đặc biệt, khi đã sử dụng hết nguồn vốn nhưng không có lợi nhuận, người chơi cần dừng lại để không ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.

Tự tin vào sự lựa chọn của mình

Trong quá trình tham gia cuộc chơi, người chơi cần phải đẩy mạnh năng lực của mình. Một khi đã đưa ra quyết định, người chơi cần tin tưởng tuyệt đối vào các con số mà mình đã chọn. Không bao giờ nên mặc cảm theo ý kiến đa số. Nguyên nhân là rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Biết dừng cuộc chơi đúng lúc

Lô đề khác biệt so với các hình thức kinh doanh khác, yêu cầu người chơi phải tự kiểm soát để không rơi vào tình trạng thua lỗ. Khi người chơi nhận thấy rằng họ đang gặp vận đen và gánh chịu nhiều thất bại cùng với sự thiếu hụt tài chính, họ cần dừng lại đúng thời điểm.

Trong khoảng thời gian này, người chơi có thể nghỉ ngơi và tìm hiểu, nghiên cứu thêm kiến thức về phân tích số để tìm kiếm dàn đề 36 số chính xác hơn.

Kiên trì và tâm lý ổn định

Trong quá trình áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại, người chơi cần phải có tính kiên trì và sự nhẫn nại.

Có những trường hợp, người chơi chỉ mới nuôi trong vòng 1 ngày mà không thấy lô về, họ đã nôn nóng, lo lắng và quyết định từ bỏ để đầu tư vào con lô khác. Hành động này sẽ gây thua lỗ cho người chơi, thậm chí vào ngày hôm sau lô có thể về và người chơi sẽ hối tiếc.

Vì vậy, khi áp dụng phương pháp nuôi dàn đề khung, người chơi cần trang bị cho mình tâm lý bình tĩnh và ổn định. Đôi khi, khi người chơi gặp nhiều thất bại, họ có thể mất bình tĩnh và đặt cược với mong muốn lấy lại vốn. Tuy nhiên, khi tâm lý không ổn định, người chơi càng dễ gặp thua lỗ hơn.

Như vậy, nội dung bài viết trên đã giúp anh em khám phá mọi khía cạnh về phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại. Hy vọng rằng việc tiếp thu những kiến thức hữu ích này sẽ đem lại may mắn cho anh em trong cuộc chơi.