Dàn đề 80 số XSMB bất bại đánh quanh năm, ăn liên tục

Dàn đề 80 số bất bại là sao? Chiến lược chơi dàn đề 80 con số hiệu quả nhất hiện nay đang thu hút sự quan tâm và nghiên cứu của nhiều người trên các diễn đàn lô đề trực tuyến. Phương pháp chơi này rất dễ áp dụng và mang lại tỷ lệ trúng số cực cao. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, hãy tham khảo bài viết dưới đây từ soicau666.fun.

Dàn đề 80 số đánh quanh năm bất bại

Ngày:Dàn đề 80 số đánh quanh nămKết quả
09/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7chờ
08/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
06/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 76
04/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 00
03/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 89
02/02/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 74
01/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 44
31/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 66
30/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 46
28/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
27/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47
25/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 61
23/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 41
22/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 10
21/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 19
20/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
19/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 09
18/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 53
16/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 39
15/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 61
14/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 38
13/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
10/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
09/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 18
06/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
05/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 67
04/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 40
03/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 56
01/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 32
31/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 58
30/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
29/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 20
28/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 31
27/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 17
26/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 36
25/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 25
24/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 43
23/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 16
22/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
21/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 85
20/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 78
19/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
18/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 32
17/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 25
15/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 04
14/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 45
13/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
12/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 38
10/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 60
09/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
08/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
07/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 27
06/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 78
05/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21
04/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 16
02/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 85
01/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 01
30/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 26
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 41
28/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 13
27/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
26/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 16
24/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
23/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
22/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
21/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
20/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 71
19/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 29
18/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 71
17/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 10
16/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 69
15/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 00
13/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 12
12/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 70
09/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
08/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 26
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
06/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 84
05/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 84
04/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 58
03/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
02/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 27
01/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 36
31/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
30/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
29/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
28/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
27/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 36
26/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 80
24/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
23/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 18
21/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 49
20/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 05
18/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
17/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
15/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 13
14/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 54
13/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 20
12/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 75
11/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 40
10/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 21
09/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
07/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
06/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 21
05/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 39
03/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
02/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
30/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 44
28/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 47
26/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 36
25/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 79
24/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
23/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 22
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 14
21/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 03
19/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 25
18/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 65
16/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
15/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 20
14/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 22
13/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
12/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 68
10/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 02
09/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 52
08/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
07/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 56
06/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 69
05/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 67
03/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
02/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 79
31/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 40
30/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 51
29/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 78
28/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 85
27/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 48
26/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 73
23/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
22/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
21/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21
20/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
19/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 19
15/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
12/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 48
11/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 02
09/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 61
08/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
07/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 37
01/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
31/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
30/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 41
29/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 58
28/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 15
27/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 71
26/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 29
25/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 42
23/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 33
21/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
20/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 39
18/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 80
17/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 06
16/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
15/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 02
12/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 15
11/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 31
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
09/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 15
07/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
06/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 83
03/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 23
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 46
30/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 51
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 20
28/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 95
27/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
26/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
24/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 60
22/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
21/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
20/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 32
19/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 15
18/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51
17/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 54
13/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
12/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 60
10/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 36
09/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 37
07/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
06/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
02/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 21
31/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
29/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
28/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
27/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
26/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 91
24/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 66
12/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 02

Dàn đề 80 số là gì?

Dàn đề 80 số là gì?

Dàn đề 80 số được cho là bất bại là một tổ hợp gồm 80 con số được người chơi soi cầu dự đoán và lựa chọn từ các dãy số từ 00 đến 99. Loại hình dàn đề này được thiết kế để người chơi nuôi theo các khung thời gian cụ thể và có tỷ lệ phần trăm tiền thưởng tương ứng.

Đã có rất nhiều cao thủ và chuyên gia chơi lô đề đã áp dụng dàn đề 80 số bất bại và đã đạt được nhiều chiến thắng và nhận được những khoản tiền thưởng khổng lồ. Khi lập dàn đề 80 số, người chơi đã bao quát được 4/5 tổng số con số có thể xuất hiện trong bảng thống kê kết quả xổ số ngày hôm nay.

Vì lý do đó, tỷ lệ phần trăm chiến thắng của dàn đề 80 số được coi là cao hơn so với các loại dàn đề khác. Đặc biệt, nếu người chơi có kinh nghiệm và biết cách thống kê kỹ thuật, thì chắc chắn sẽ có một dàn đề bất bại để chơi suốt cả năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dàn đề 80 số bất bại chỉ phù hợp cho những người chơi lô đề trực tuyến thường xuyên. Nếu người chơi áp dụng phương pháp chơi dàn đề truyền thống, sẽ không có lợi nhuận nào đối với họ. Việc soi cầu và thống kê kết quả xổ số cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, nếu người chơi áp dụng dàn đề này với các hình thức xổ số trực tuyến, sẽ có lợi nhuận cao vì tỷ lệ thưởng là 1:99 tại các nhà cái khác nhau.

Ưu và nhược điểm của dàn đề 80 số 

Sau khi người chơi đã hiểu ý nghĩa của dàn đề 80 số bất bại, hãy cùng tìm hiểu thêm về những ưu điểm và nhược điểm của loại dàn đề này để có thể nắm rõ cả mặt lợi và mặt hạn chế khi chơi và đưa ra chiến lược chơi thông minh. Cụ thể như sau:

Ưu điểm 

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với người chơi về những ưu điểm mà dàn đề 80 số bất bại có thể mang lại khi áp dụng. Cụ thể như sau:

  • Khi người chơi nuôi được nhiều con số cùng một lúc, tỷ lệ trúng sẽ rất cao, lên đến 85%.
  • Phương pháp chơi dàn đề 80 số quanh năm đảm bảo an toàn về nguồn vốn cho người chơi và cung cấp cơ hội ăn thưởng thông qua nhiều kỳ quay xổ số liên tiếp với tỷ lệ cao hơn.
  • Tỷ lệ phần trăm ăn thưởng của dàn đề 80 số cực kỳ cao. So với phương pháp ghi đề truyền thống với tỷ lệ trả thưởng chỉ khoảng 1:70, khi chơi lô đề trực tuyến, tỷ lệ ăn thưởng tăng lên đến 1:97. Nhờ vào những lợi thế này, người chơi có thể đạt được lợi nhuận khổng lồ và không phải lo lắng về tỷ lệ lỗ nhiều.

Nhược điểm 

Khi tham gia chơi dàn đề 80 số, người chơi phải đầu tư công sức và một số tiền vốn ban đầu lớn để có thể theo đuổi thành công loại hình này. Để đạt hiệu quả cao, người chơi cần chuẩn bị đầy đủ những yếu tố cơ bản và thiết yếu.

Tuy nhiên, việc chơi dàn đề 80 số cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất kiên nhẫn và sẵn sàng, đặc biệt đối với những người chơi mới và chưa có trình độ. Phương pháp này có tỷ lệ thành công khá cao, nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn có khả năng rủi ro, trong đó có khả năng mất cả 80 số còn lại, chiếm khoảng 20%. Điều này có thể gây tổn thất nặng nề cho người chơi.

Vì vậy, để theo đuổi thành công dàn đề 80 số, người chơi cần tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc soi cầu và chỉ ra những con số có tỷ lệ thành công cao. Đồng thời, người chơi cũng phải giữ vững tâm lý để có thể tìm ra những cơ hội về mặt tài chính.

>> Dàn đề 70 số bất bại

Cách vào tiền dàn đề 80 số chính xác nhất

Cách vào tiền dàn đề 80 số chính xác nhất

Để đạt hiệu quả tối đa khi chơi dàn đề 80 số bất bại, việc soi cầu và lựa chọn dàn số phù hợp là rất quan trọng. Đồng thời, tỷ lệ đầu tư vào tiền cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Thể loại này giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận cho người chơi lô thủ một cách đáng kể.

Ví dụ, nếu muốn đạt được chiến thắng lớn, người chơi cần chuẩn bị vốn và tính toán tỷ lệ đầu tư cho mỗi khung trong ngày một cách tăng dần. Điều này sẽ mang lại hiệu quả cao cho lợi nhuận của người chơi. Nếu người chơi chọn khung thời gian 3 ngày để chơi theo dàn đề 80 số, thì cần chuẩn bị vốn phù hợp và tính toán tỷ lệ đầu tư vào tiền cho từng ngày một cách hợp lý.

Anh em cần phải thận trọng và không nên chơi dàn đề theo cảm tính để tránh gây ra rủi ro. Ví dụ, nếu có một dàn số đề nào đó không trúng sau 3 ngày, người chơi có thể suy nghĩ chơi dàn đề theo khung 5 ngày.

Tâm lý vững vàng là điều quan trọng nhất khi chơi dàn đề 80 số bất bại này. Người chơi cần phải rèn luyện sự kiên nhẫn để có thể đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

Theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia và cao thủ lô đề, xổ số, chơi dàn đề theo khung 3 ngày là phương pháp hiệu quả và ổn định, với tỷ lệ trúng rất cao.

>> Dàn đề 72 số XSMB miễn phí

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề 80 số bất bại chuẩn xác nhất

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề 80 số bất bại chuẩn xác nhất

Để đạt được hiệu quả với dàn đề 80 số bất bại, người chơi cần áp dụng kinh nghiệm cá nhân để lựa chọn các con số chính xác nhất. Dưới đây là một số bí quyết được chia sẻ bởi nhiều cao thủ trong việc soi dàn đề:

  • Theo dõi bảng thống kê đề gan và chọn những con số có ngày gan gần nhất trong 500 ngày. Sau đó loại bỏ dần các con số có gan lớn hơn trong khoảng thời gian này.
  • Sử dụng kinh nghiệm bạc nhớ lô đề, đặc biệt là trong việc dự đoán tổng số lần xuất hiện của tổng số đề.
  • Kiểm tra bảng kết quả hàng ngày để soi cầu theo đầu câm và đuôi câm. Sau đó loại bỏ các con số đã xuất hiện và có ít khả năng xuất hiện hơn.

Nhờ những phương pháp này, người chơi có thể tăng khả năng chọn ra các con số hiệu quả và tăng cơ hội chiến thắng.

Soi cầu loto đặc biệt từ các cao thủ

Để chơi dàn đề 80 số một cách hiệu quả, người chơi nên nắm bắt và hiểu quy luật của các vị trí trong bảng thống kê kết quả xổ số từ các kỳ trước. Dựa trên thông tin này, người chơi có thể chốt đánh theo đầu hoặc đuôi, và tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Bắt dàn đề 80 số chính xác nhất đến từ chuyên gia

Để áp dụng phương pháp soi cầu dàn đề 80 số bằng cách tìm kiếm các con số về nhiều, người chơi có thể tham khảo thống kê giải đặc biệt theo tháng, theo năm trên các trang web và diễn đàn chuyên về xổ số. Các trang này, đặc biệt là những trang uy tín, cung cấp thông tin chính xác về các giải đặc biệt đã về. Từ đó, người chơi có thể tìm ra những cầu số hay về nhiều nhất và xây dựng dàn đề 80 số bất bại từ những con số đó.

Kết luận

Bài viết trên đã cung cấp toàn bộ thông tin về dàn đề 80 số và chiến lược chơi hiệu quả, nhằm giúp người chơi có thêm kiến thức và hướng dẫn chơi lô đề. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các anh em chơi lô đề.