Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay rồng bạch kim miễn phí

Trong những phương pháp chơi lô đề, để có cơ hội giành được những giải thưởng lớn, anh em cần nắm vững cách dự đoán 3 càng miền Bắc hiệu quả và chính xác. Vậy, phương pháp dự đoán này hoạt động như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông tin về dịch vụ rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay qua bài viết dưới đây của soicau666.fun.

Soi cầu 3 càng XSMB hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết Quả
09/02/2024335 - 142 - 397 - 371 - 765chờ
08/02/2024743 - 916 - 470 - 839 - 174Trượt
07/02/2024127 - 422 - 846 - 154 - 274Trượt
06/02/2024106 - 564 - 317 - 193 - 364Trượt
05/02/2024479 - 532 - 447 - 464 - 680Trượt
04/02/2024665 - 761 - 661 - 931 - 023Trượt
03/02/2024229 - 887 - 064 - 362 - 854Trượt
02/02/2024798 - 388 - 444 - 402 - 116Trượt
01/02/2024299 - 208 - 602 - 304 - 630Trượt
31/01/2024625 - 355 - 272 - 032 - 415Trượt
30/01/2024695 - 194 - 168 - 823 - 673Trượt
29/01/2024863 - 958 - 126 - 921 - 470Trượt
28/01/2024441 - 699 - 685 - 744 - 260Trượt
27/01/2024846 - 578 - 187 - 798 - 960Trượt
26/01/2024486 - 718 - 645 - 179 - 035Trượt
25/01/2024372 - 363 - 338 - 992 - 350Trượt
24/01/2024504 - 020 - 564 - 301 - 809Trượt
23/01/2024957 - 572 - 006 - 963 - 679Trượt
22/01/2024180 - 578 - 103 - 783 - 881Trượt
21/01/2024572 - 836 - 767 - 882 - 545Trượt
20/01/2024228 - 715 - 240 - 554 - 791Trượt
19/01/2024531 - 288 - 793 - 865 - 864Trượt
18/01/2024396 - 398 - 529 - 029 - 836Trượt
17/01/2024063 - 276 - 566 - 136 - 698Trượt
16/01/2024054 - 110 - 686 - 434 - 548Trượt
15/01/2024920 - 873 - 679 - 963 - 487Trượt
14/01/2024713 - 978 - 456 - 605 - 870Trượt
13/01/2024822 - 575 - 720 - 776 - 623Trượt
12/01/2024302 - 032 - 460 - 426 - 539Trượt
11/01/2024113 - 430 - 866 - 662 - 810Trượt
10/01/2024496 - 346 - 729 - 605 - 829Trượt
09/01/2024967 - 779 - 990 - 695 - 778Trượt
08/01/2024838 - 949 - 323 - 961 - 533Trượt
07/01/2024459 - 036 - 184 - 209 - 665Trượt
06/01/2024216 - 872 - 419 - 080 - 402Trượt
05/01/2024797 - 347 - 582 - 501 - 795Trượt
04/01/2024460 - 661 - 197 - 518 - 223Trượt
03/01/2024897 - 183 - 470 - 730 - 307Trượt
02/01/2024629 - 616 - 205 - 712 - 546Trượt
01/01/2024654 - 472 - 018 - 640 - 781Trượt
31/12/2023832 - 694 - 256 - 802 - 475Trượt
30/12/2023628 - 274 - 871 - 231 - 345Trượt
29/12/2023595 - 644 - 046 - 298 - 067Trượt
28/12/2023408 - 575 - 464 - 557 - 600Trượt
27/12/2023407 - 408 - 073 - 933 - 357Trượt
26/12/2023283 - 650 - 939 - 636 - 664Ăn 636
25/12/2023601 - 566 - 957 - 123 - 117Trượt
24/12/2023720 - 999 - 916 - 481 - 120Trượt
23/12/2023721 - 188 - 173 - 830 - 741Trượt
22/12/2023930 - 728 - 845 - 833 - 070Trượt
21/12/2023619 - 852 - 056 - 160 - 991Trượt
20/12/2023914 - 548 - 175 - 766 - 306Trượt
19/12/2023222 - 360 - 797 - 319 - 552Trượt
18/12/2023492 - 696 - 750 - 856 - 038Trượt
17/12/2023081 - 774 - 492 - 627 - 988Trượt
16/12/2023305 - 251 - 424 - 680 - 956Trượt
15/12/2023122 - 023 - 957 - 272 - 172Trượt
14/12/2023354 - 081 - 143 - 483 - 548Trượt
13/12/2023750 - 623 - 706 - 273 - 807Ăn 706
12/12/2023686 - 590 - 522 - 771 - 800Trượt
11/12/2023196 - 885 - 541 - 081 - 535Trượt
10/12/2023215 - 421 - 062 - 154 - 311Trượt
09/12/2023828 - 617 - 674 - 259 - 970Trượt
08/12/2023513 - 508 - 159 - 358 - 359Trượt
07/12/2023793 - 007 - 944 - 367 - 275Trượt
06/12/2023751 - 846 - 648 - 436 - 061Trượt
05/12/2023426 - 436 - 467 - 154 - 200Trượt
04/12/2023713 - 391 - 100 - 009 - 654Trượt
03/12/2023027 - 396 - 721 - 893 - 186Trượt
02/12/2023738 - 341 - 041 - 419 - 305Trượt
01/12/2023331 - 226 - 510 - 668 - 309Trượt
30/11/2023074 - 915 - 934 - 455 - 805Trượt
29/11/2023430 - 342 - 827 - 278 - 736Trượt
28/11/2023693 - 496 - 068 - 206 - 365Trượt
27/11/2023486 - 680 - 438 - 703 - 204Trượt
26/11/2023986 - 049 - 172 - 534 - 658Trượt
25/11/2023681 - 805 - 322 - 903 - 724Trượt
24/11/2023039 - 908 - 849 - 640 - 534Trượt
23/11/2023375 - 007 - 258 - 441 - 383Trượt
22/11/2023329 - 834 - 805 - 780 - 008Trượt
21/11/2023592 - 917 - 496 - 895 - 027Trượt
20/11/2023650 - 087 - 825 - 678 - 310Trượt
19/11/2023562 - 564 - 220 - 280 - 675Trượt
18/11/2023154 - 830 - 091 - 317 - 683Trượt
17/11/2023201 - 946 - 915 - 190 - 496Trượt
16/11/2023969 - 947 - 164 - 634 - 299Trượt
15/11/2023040 - 377 - 145 - 191 - 423Trượt
14/11/2023738 - 178 - 012 - 694 - 490Trượt
13/11/2023309 - 297 - 779 - 542 - 517Trượt
12/11/2023114 - 377 - 472 - 106 - 218Trượt
11/11/2023084 - 615 - 703 - 520 - 089Trượt
10/11/2023544 - 152 - 957 - 742 - 722Trượt
09/11/2023283 - 751 - 628 - 359 - 138Trượt
08/11/2023313 - 732 - 842 - 287 - 252Trượt
07/11/2023075 - 887 - 634 - 959 - 306Trượt
06/11/2023962 - 840 - 738 - 006 - 059Trượt
05/11/2023563 - 886 - 773 - 943 - 381Trượt
04/11/2023393 - 989 - 852 - 368 - 365Trượt
03/11/2023602 - 220 - 296 - 844 - 349Trượt
02/11/2023376 - 791 - 264 - 383 - 281Trượt
01/11/2023231 - 643 - 847 - 068 - 704Trượt
31/10/2023706 - 602 - 849 - 113 - 178Trượt
30/10/2023302 - 350 - 824 - 885 - 382Trượt
29/10/2023635 - 589 - 662 - 209 - 305Trượt
28/10/2023317 - 273 - 690 - 817 - 300Trượt
27/10/2023621 - 531 - 210 - 247 - 194Trượt
26/10/2023217 - 160 - 980 - 519 - 730Trượt
25/10/2023938 - 695 - 200 - 719 - 097Trượt
24/10/2023023 - 475 - 300 - 268 - 694Trượt
23/10/2023560 - 134 - 536 - 847 - 767Trượt
22/10/2023134 - 242 - 833 - 097 - 715Trượt
21/10/2023822 - 354 - 799 - 395 - 366Trượt
20/10/2023893 - 745 - 161 - 584 - 538Trượt
19/10/2023021 - 107 - 122 - 161 - 573Trượt
18/10/2023899 - 623 - 960 - 152 - 177Trượt
17/10/2023554 - 209 - 378 - 146 - 202Trượt
16/10/2023417 - 247 - 564 - 519 - 653Trượt
15/10/2023575 - 719 - 303 - 801 - 653Trượt
14/10/2023071 - 967 - 552 - 946 - 712Trượt
13/10/2023159 - 726 - 800 - 982 - 348Trượt
12/10/2023622 - 411 - 850 - 776 - 495Trượt
11/10/2023058 - 489 - 588 - 577 - 255Trượt
10/10/2023190 - 392 - 220 - 440 - 832Trượt
09/10/2023282 - 061 - 535 - 627 - 792Trượt
08/10/2023968 - 225 - 556 - 042 - 513Trượt
07/10/2023710 - 145 - 544 - 643 - 631Trượt
06/10/2023647 - 760 - 745 - 244 - 136Trượt
05/10/2023875 - 281 - 772 - 449 - 388Trượt
04/10/2023927 - 216 - 963 - 810 - 993Trượt
03/10/2023589 - 782 - 198 - 142 - 923Trượt
02/10/2023671 - 804 - 224 - 877 - 186Trượt
01/10/2023946 - 215 - 081 - 456 - 299Trượt
30/09/2023667 - 557 - 028 - 370 - 515Trượt
29/09/2023291 - 792 - 068 - 955 - 938Trượt
28/09/2023721 - 416 - 113 - 722 - 264Trượt
27/09/2023467 - 808 - 085 - 352 - 724Trượt
26/09/2023168 - 889 - 669 - 793 - 269Trượt
25/09/2023053 - 548 - 502 - 236 - 446Trượt
24/09/2023181 - 849 - 207 - 604 - 374Trượt
23/09/2023771 - 325 - 542 - 854 - 596Trượt
22/09/2023198 - 510 - 277 - 531 - 567Trượt
21/09/2023198 - 649 - 993 - 407 - 904Trượt
20/09/2023175 - 804 - 632 - 135 - 711Trượt
19/09/2023569 - 407 - 558 - 251 - 087Trượt
18/09/2023406 - 203 - 145 - 531 - 342Trượt
17/09/2023554 - 826 - 963 - 982 - 693Trượt
16/09/2023465 - 506 - 085 - 892 - 370Trượt
15/09/2023629 - 334 - 723 - 447 - 800Trượt
14/09/2023961 - 523 - 173 - 276 - 272Trượt
13/09/2023140 - 141 - 967 - 992 - 648Trượt
12/09/2023136 - 453 - 620 - 541 - 878Trượt
11/09/2023232 - 894 - 815 - 514 - 301Trượt
10/09/2023613 - 024 - 075 - 714 - 753Trượt
09/09/2023821 - 114 - 065 - 798 - 555Trượt
08/09/2023929 - 737 - 196 - 885 - 122Trượt
07/09/2023700 - 322 - 348 - 895 - 329Trượt
06/09/2023720 - 459 - 220 - 157 - 928Trượt
05/09/2023050 - 178 - 249 - 575 - 504Trượt
03/09/2023665 - 130 - 139 - 504 - 070Trượt
02/09/2023815 - 732 - 020 - 151 - 704Trượt
01/09/2023386 - 925 - 490 - 657 - 400Trượt
31/08/2023002 - 007 - 175 - 161 - 907Trượt
30/08/2023809 - 048 - 887 - 959 - 159Trượt
29/08/2023543 - 008 - 160 - 132 - 206Trượt
28/08/2023625 - 158 - 628 - 716 - 216Trượt
27/08/2023064 - 591 - 370 - 765 - 709Trượt
26/08/2023012 - 736 - 964 - 657 - 434Trượt
25/08/2023096 - 525 - 832 - 042 - 794Trượt
24/08/2023725 - 987 - 407 - 739 - 574Trượt
23/08/2023025 - 733 - 095 - 776 - 801Trượt
22/08/2023760 - 018 - 318 - 290 - 474Trượt
21/08/2023952 - 499 - 202 - 227 - 336Trượt
20/08/2023120 - 820 - 897 - 893 - 650Trượt
19/08/2023803 - 613 - 721 - 821 - 135Trượt
18/08/2023655 - 803 - 122 - 855 - 773Trượt
17/08/2023233 - 997 - 451 - 951 - 884Trượt
16/08/2023887 - 814 - 815 - 642 - 588Trượt
15/08/2023319 - 680 - 718 - 771 - 394Trượt
14/08/2023208 - 390 - 457 - 188 - 866Trượt
13/08/2023174 - 352 - 257 - 493 - 492Trượt
12/08/2023217 - 715 - 848 - 364 - 221Ăn 848
11/08/2023377 - 274 - 500 - 554 - 170Trượt
10/08/2023329 - 479 - 966 - 576 - 530Trượt
09/08/2023313 - 207 - 342 - 631 - 362Trượt
08/08/2023547 - 075 - 476 - 987 - 218Trượt
07/08/2023526 - 955 - 736 - 741 - 356Trượt
06/08/2023662 - 862 - 121 - 341 - 166Trượt
05/08/2023123 - 657 - 406 - 758 - 245Trượt
04/08/2023495 - 171 - 050 - 273 - 886Trượt
03/08/2023374 - 751 - 545 - 781 - 681Trượt
02/08/2023085 - 985 - 662 - 573 - 107Trượt
01/08/2023025 - 673 - 490 - 852 - 606Trượt
31/07/2023596 - 308 - 240 - 120 - 729Trượt
30/07/2023123 - 415 - 244 - 552 - 205Trượt
29/07/2023589 - 826 - 166 - 743 - 495Trượt
28/07/2023171 - 586 - 619 - 827 - 777Trượt
27/07/2023661 - 796 - 726 - 798 - 875Trượt
26/07/2023349 - 767 - 411 - 970 - 687Trượt
25/07/2023243 - 568 - 577 - 845 - 054Trượt
24/07/2023845 - 381 - 182 - 396 - 914Trượt
23/07/2023835 - 523 - 270 - 889 - 519Trượt
22/07/2023635 - 703 - 290 - 571 - 260Trượt
21/07/2023719 - 371 - 301 - 558 - 115Trượt
20/07/2023697 - 833 - 494 - 053 - 728Trượt
19/07/2023426 - 626 - 627 - 244 - 305Trượt
18/07/2023535 - 472 - 649 - 716 - 267Trượt
17/07/2023185 - 486 - 129 - 205 - 850Trượt
16/07/2023652 - 918 - 503 - 550 - 211Trượt
15/07/2023325 - 965 - 410 - 941 - 702Trượt
14/07/2023859 - 282 - 425 - 684 - 184Trượt
13/07/2023612 - 553 - 876 - 047 - 465Trượt
12/07/2023069 - 841 - 442 - 505 - 428Trượt
11/07/2023188 - 777 - 124 - 214 - 409Trượt
10/07/2023684 - 235 - 649 - 114 - 344Trượt
09/07/2023512 - 930 - 352 - 365 - 737Trượt
08/07/2023376 - 929 - 127 - 926 - 130Trượt
07/07/2023329 - 237 - 738 - 060 - 943Trượt
06/07/2023610 - 270 - 906 - 939 - 187Trượt
05/07/2023676 - 067 - 893 - 480 - 129Trượt
04/07/2023195 - 117 - 207 - 216 - 450Trượt
03/07/2023724 - 131 - 587 - 101 - 431Trượt
02/07/2023540 - 508 - 273 - 636 - 080Trượt
01/07/2023643 - 900 - 485 - 887 - 547Trượt
30/06/2023889 - 273 - 549 - 878 - 813Trượt
29/06/2023147 - 212 - 192 - 874 - 314Trượt
28/06/2023100 - 909 - 216 - 904 - 918Trượt
27/06/2023601 - 667 - 529 - 827 - 464Trượt
26/06/2023980 - 449 - 645 - 165 - 079Trượt
25/06/2023168 - 197 - 087 - 875 - 541Trượt
24/06/2023792 - 677 - 508 - 471 - 179Trượt
23/06/2023261 - 468 - 733 - 614 - 684Trượt
22/06/2023953 - 021 - 898 - 437 - 802Trượt
21/06/2023894 - 375 - 981 - 056 - 561Trượt
20/06/2023633 - 521 - 607 - 748 - 685Trượt
19/06/2023976 - 121 - 427 - 101 - 681Trượt
18/06/2023083 - 697 - 229 - 512 - 922Trượt
17/06/2023081 - 978 - 500 - 052 - 812Trượt
16/06/2023732 - 816 - 120 - 456 - 486Trượt
15/06/2023123 - 788 - 037 - 606 - 103Trượt
14/06/2023411 - 307 - 999 - 650 - 978Trượt
13/06/2023164 - 178 - 383 - 937 - 260Trượt
12/06/2023840 - 190 - 581 - 820 - 240Trượt
11/06/2023186 - 680 - 927 - 135 - 126Trượt
10/06/2023268 - 831 - 264 - 337 - 611Trượt
09/06/2023757 - 161 - 565 - 594 - 545Trượt
08/06/2023564 - 074 - 738 - 431 - 149Trượt
07/06/2023013 - 639 - 408 - 744 - 854Trượt
06/06/2023914 - 494 - 980 - 755 - 076Trượt
05/06/2023079 - 324 - 756 - 013 - 108Trượt
04/06/2023533 - 222 - 291 - 297 - 764Trượt
03/06/2023727 - 698 - 927 - 617 - 089Trượt
02/06/2023378 - 617 - 837 - 782 - 828Trượt
01/06/2023739 - 766 - 930 - 927 - 804Trượt
31/05/2023815 - 091 - 913 - 379 - 202Trượt
30/05/2023537 - 387 - 457 - 761 - 875Trượt
29/05/2023589 - 143 - 615 - 220 - 501Trượt
28/05/2023618 - 862 - 897 - 271 - 257Trượt
27/05/2023363 - 899 - 602 - 494 - 207Trượt
26/05/2023880 - 911 - 093 - 873 - 926Trượt
25/05/2023666 - 398 - 140 - 969 - 385Trượt
24/05/2023316 - 403 - 709 - 590 - 901Trượt
23/05/2023580 - 939 - 917 - 468 - 988Trượt
11/05/2023632 - 547 - 125 - 567 - 483Trượt

Độc thủ đề 3 càng là gì?

Độc thủ đề 3 càng là gì?

“Phương pháp độc thủ 3 càng” là thuật ngữ thông thường được sử dụng trong các trò chơi lô đề ở Việt Nam, nhằm dự đoán những số có thể xuất hiện trong kết quả lô đề hôm nay.

Theo đó, “3 càng” đề cập đến một cặp số xuất hiện cùng nhau trong 3 vị trí khác nhau trong số đề. Ví dụ: Nếu ba số 034 xuất hiện trong vị trí giải đặc biệt, ta có thể gọi 034 là một “cầu 3 càng” tiềm năng.

“Soi cầu 3 càng” là phương pháp được các người chơi lô đề ưa chuộng để dự đoán 3 càng hôm nay và tìm ra các số có khả năng xuất hiện trong kết quả giải đặc biệt. Người chơi lô đề sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tìm “3 càng VIP hôm nay”, bao gồm phân tích thống kê, xem kết quả trước đó và dựa trên các dấu hiệu khác để đưa ra dự đoán. Tuy nhiên, việc dự đoán kết quả xổ số vẫn chỉ là một trò chơi may rủi và không có cách nào chắc chắn để đoán trúng kết quả.

Hướng dẫn soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay với tỷ lệ trúng cao

soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay với tỷ lệ trúng cao

Nếu anh em muốn có cơ hội giành số tiền thưởng lớn thông qua việc chơi đề 3 càng, thì việc soi cầu phải được thực hiện một cách chính xác. Trong lĩnh vực đánh lô, bạch thủ và song thủ có thể được xem là phần đơn giản hơn so với việc quyết định đánh 3 càng.

Vì vậy, để nâng cao khả năng dự đoán, người chơi cần làm chủ phương pháp soi cầu 3 càng ngày hôm nay. Dưới đây là những chia sẻ cụ thể về phương pháp này:

Cách tính lô 3 càng VIP hôm nay từ giải đặc biệt

Để soi cầu cầu 3 càng miễn phí miền Bắc hôm nay, người chơi cần nhắc đến phương pháp dựa trên kết quả giải đặc biệt. Phương pháp này khá đơn giản, tuy nhiên không phải lúc nào cũng hiệu quả, vì vậy người chơi cần nhận biết được các dấu hiệu để nắm bắt kịp thời.

Cụ thể, trong khoảng thời gian 7 ngày mà số cầu 3 chưa xuất hiện, đó sẽ là thời điểm người chơi nên đầu tư để mang về những phần thưởng khủng. Lý do là dạng cầu này thường xuất hiện khi đề bệt hoặc đề tắt điện về.

Ví dụ, trong kết quả xổ số ngày 10/10 với con số 36287, người chơi nên đầu tư vào cầu 3 càng 287. Kết quả, vào ngày 26/11, con số 80278 xuất hiện chính xác là cầu 3 càng đã dự đoán.

Điều này dựa trên việc sử dụng kết quả giải đặc biệt để tìm ra cầu 3 càng trong lô đề.

Bắt cầu 3 càng vào bờ từ các vị trí ăn thông

Thay vì chỉ chọn lô bạch thủ, anh em nên tính toán các cầu đề để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận tốt hơn và kết hợp chúng với dàn số. Một cách hiệu quả để làm điều này là dựa vào bảng thống kê kết quả xổ số trước đó.

Cách tốt nhất là lựa chọn các cầu có xu hướng liên tiếp ăn đều và ổn định. Sau đó, anh em có thể chọn các số bạc thủ để kết hợp với dàn lô đề để đánh vào ngày hôm sau. Chắc chắn rằng, chiến thắng sẽ đến với anh em và mang đến niềm vui khổng lồ.

Soi cầu lô đề bạch thủ chuẩn nhất ghép càng

Một trong những phương pháp hiệu quả để soi cầu 3 càng miễn phí hôm nay là tính lô đề bạch thủ và kết hợp với các càng đẹp nhất. Trong phương pháp này, anh em sẽ áp dụng các cách bắt lô bạch thủ như cầu ghép, lô kẹp, đề bệt,… để tìm kiếm những con số may mắn.

Ví dụ, nếu người chơi tìm ra con số bạch thủ là 90 cùng với càng 6 và 8. Khi đó, người chơi có thể kết hợp chúng để tạo thành 3 càng như 690 và 890 để đánh. Chắc chắn rằng, chiến thắng sẽ đến với người chơi.

>> Soi cầu VIP 4 số

Cách chơi độc thủ đề 3 càng miền Bắc dựa vào bóng âm dương

Thực hiện soi cầu 3 càng dựa trên bóng âm dương là một phương pháp đơn giản và có tỷ lệ thành công cao. Người chơi cần tìm những con số độc thủ 3 càng mà có thể nhìn thấy, sau đó hình dung bóng âm dương của chúng.

Tiếp theo, anh em sẽ ghép nối 3 số đầu và đuổi theo để tạo ra các dãy số 3 càng miễn phí hôm nay và cả ngày tiếp theo.

Ví dụ, nếu anh em không biết các con số lô hôm nay, nhưng thấy bóng âm dương của số 21.1 là 6 và âm dương của số 2 là 7. Như vậy, người chơi có thể tạo ra các dãy số 217, 712, 216 và 261 để đặt cược cho ngày mai.

Dựa vào bóng âm dương để tìm lô đề 3 càng là một phương pháp hiệu quả.

Soi cầu 3 càng hôm nay từ bạc nhớ

Khi nói đến việc dự đoán 3 càng miền Bắc hôm nay, không thể bỏ qua phương pháp soi cầu từ bạc nhớ. Khi áp dụng phương pháp này, chúng ta sẽ dựa trên nguyên tắc tìm kiếm như sau:

 • Nếu càng 1 xuất hiện, thường càng 9 sẽ nổ.
 • Nếu càng 2 xuất hiện, anh em nên chơi càng 4.
 • Nếu càng 3 nổ hôm trước, hôm sau anh em nên chơi càng 6.
 • Nếu càng 4 về, chỉ nên chơi càng 2.
 • Nếu càng 5 về, hôm sau nên chơi càng 3.
 • Nếu càng 6 về, hôm sau nên chơi càng 0.
 • Nếu càng 7 về, hôm sau nên chơi càng 3.
 • Nếu càng 8 về, hôm sau nên chơi càng 9.
 • Nếu càng 9 về, anh em nên chơi càng 1.

Ngoài ra, anh em cũng có thể dựa vào bạc nhớ để đánh theo thứ tự các càng đề trong tuần như sau:

 • Thứ 2, anh em nên chơi càng 6 và 9.
 • Thứ 3, anh em nên chơi con 1, 3 và 6.
 • Thứ 4, anh em nên chơi con 8 và 1.
 • Thứ 5, anh em nên chơi con 9, 2 và 7.
 • Thứ 6, anh em nên chơi con 0 và 2.
 • Thứ 7, anh em nên chơi con 4 và 9.
 • Chủ nhật, anh em nên chơi con 5 và 6.

Rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay dựa vào GĐB và giải 7

Để sử dụng phương pháp soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào giải đặc biệt và giải 7, người chơi cần quan sát các con số ở giải 7 trong kết quả xổ số hôm nay để lấy 2 số cuối làm số đầu của con 3 càng cho ngày mai.

Tiếp theo, anh em sẽ tiếp tục quan sát giải đặc biệt hôm nay và tách thành từng con số để làm số đầu cho con 3 càng.

Ví dụ, nếu kết quả giải 7 hôm nay có 2 số cuối là 95, kết hợp với giải đặc biệt là 14503. Lúc này, người chơi cần ghép một trong những con số trong giải đặc biệt với 2 số cuối từ giải 7, ví dụ như: 495, 195, 595,… Sau đó, ghép chúng lại để tạo thành con 3 càng để đánh vào ngày hôm nay.

Soi cầu 3 càng theo bóng của tổng

Phương pháp soi cầu 3 càng vào bờ dựa trên bóng tổng được các anh em lão làng đánh giá là một phương pháp hiệu quả để tìm kiếm những con lô may mắn. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần ghi nhớ bóng số âm và dương của mỗi con số như sau:

 • Bóng dương: 1  –  6, 2  –  7, 3  –  8, 4  –  9, 5  –  0.
 • Bóng âm: 0  –  7, 1  –  4, 2  –  9, 3  –  6, 5  –  8.

Tiếp theo, người chơi sẽ cộng tổng của giải đặc biệt từ ngày trước cho đến khi chỉ còn lại 1 chữ số. Sau đó, người chơi sẽ tìm bóng âm và dương của các con số này và ghép chúng với lô bạch thủ để tạo thành cầu 3 càng hiệu quả.

Ví dụ, nếu bạch thủ lô là 78 và tổng của giải đặc biệt là 0. Người chơi sẽ tìm bóng âm và dương của số 0, như là bóng dương 5 và bóng âm 7. Tổng cộng lại, cầu 3 càng sẽ gồm các bộ số: 785, 787, 578, 778.

Đánh 3 càng dựa vào kinh nghiệm

Áp dụng kinh nghiệm là một phương pháp đánh cầu 3 càng vẫn luôn hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những người mới tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm tích lũy, có thể áp dụng những phương pháp được gợi ý ở trên.

Còn với những người chơi lâu năm, đã trải qua nhiều trận đấu, trải nghiệm thắng thua, mới có thể rút ra được những kinh nghiệm phong phú riêng cho mình. Từ đó, đây sẽ là một phương pháp soi cầu mang đến kết quả bất ngờ.

Bắt 3 càng theo ngày chẵn lẻ

Phương pháp soi cầu 3 càng chẵn lẻ là một trong những phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Cụ thể, người chơi cần đánh theo càng chẵn lẻ tương ứng với các ngày trong tuần.

Trong trường hợp ngày là số chẵn, người chơi đánh các càng chẵn là 0, 2, 4, 6, 8. Còn đối với ngày là số lẻ, người chơi sẽ đánh các càng lẻ là 1, 3, 5, 7, 9. Sau đó, họ chỉ cần chờ đợi may mắn đến.

>> Bạch thủ lô kép

Cách vào tiền chốt 3 càng hôm nay

Cách vào tiền chốt 3 càng hôm nay

Khi tham gia lô đề trực tuyến, tỷ lệ trả thưởng cho dàn đề 3 càng là 1k thắng 960k. Điều này có nghĩa là nếu bạn đánh 100 ngàn, bạn có thể nhận được 96 triệu đồng. Dưới đây, soicau666.fun sẽ hướng dẫn cách tăng lợi nhuận khi chơi 3 càng miền Bắc trong khung 3 ngày:

Cách 1:

– Ngày thứ 1  –  1k/số = 400k, nhận 960k  –  Lãi 560k

– Ngày thứ 2  –  3k/số = 1,200k, nhận 2,880k  –  Lãi 1,280k

– Ngày thứ 3  –  7k/số = 2,800k, nhận 6,720k  –  Lãi 2,320k

Cách 2:

– Ngày thứ 1  –  2k/số = 800k, nhận 1,920k  –  Lãi 1,120k

– Ngày thứ 2  –  6k/số = 2,400k, nhận 5,760k  –  Lãi 2,560k

– Ngày thứ 3  –  12k/số = 4,800k, nhận 11,520k  –  Lãi 3,520k

Cách 3:

– Ngày thứ 1  –  5k/số = 2,000k, nhận 4,800k  –  Lãi 2,800k

– Ngày thứ 2  –  12k/số = 4,800k, nhận 11,520k  –  Lãi 4,720k

– Ngày thứ 3  –  30k/số = 10,000k, nhận 24,000k  –  Lãi 7,200k

Ngoài ra, phương pháp chơi truyền thống với tỉ lệ 1>100, thì càng 3 khó trúng hơn so với tỉ lệ 1>1000. Mặc dù khó thắng, nhưng nếu trúng, phần thưởng sẽ rất cao và thu về một khoản tiền lớn. Đây được coi là một hình thức đầu tư ít vốn nhưng có tiềm năng lợi nhuận cao hơn so với bình thường.

Tỷ lệ trả thưởng khi ăn 3 càng hôm nay

Phương pháp truyền thống của 3 càng có tỷ lệ thắng khá cao, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào từng nhà cái. Thường thì tỷ lệ là 1 ăn 400.

Một phương pháp mới là đánh 3 càng online với tỷ lệ thắng cao hơn nhiều lần so với phương pháp truyền thống. Tỷ lệ thắng có thể lên đến 1 ăn 960, nhưng mức cược tối thiểu là 1000 đồng cho 1 điểm.

Vì vậy, nếu bạn đánh 10 nghìn đồng cho số 3 càng hôm nay, bạn có thể nhận được 4 triệu đồng. Đây là một số tiền khá lớn và là lý do tại sao nhiều người quyết định đầu tư vào hình thức chơi như vậy.

Tỷ lệ trúng 3 càng hôm nay là bao nhiêu?

Không ai có thể dự đoán chính xác 100% tỷ lệ trúng lô đề. Tuy nhiên, xác suất nổ của các con số được đưa ra bởi các chuyên gia, dựa trên phân tích, tính toán và chiến thuật soi cầu chính xác, có thể tăng tỷ lệ trúng rất nhiều.

Vậy tỷ lệ trúng 3 càng lô đề hiện nay là bao nhiêu? Bằng cách xem xét cơ cấu giải thưởng xổ số hàng ngày, ta có thể tính toán xác suất tỷ lệ nổ như sau:

 • Xác suất trúng 3 càng đề miền Bắc là 1/1000.
 • Xác suất trúng 3 càng đề miền Nam và miền Trung cũng là 1/1000.
 • Tỉ lệ trúng 3 càng đề đầu miền Nam và miền Trung là 1/1000 vì chỉ có một giải 7.
 • Khả năng trúng 3 càng đề đầu miền Bắc là 3/1000 vì có ba giải Sáu.
 • Xác suất trúng 3 càng đề đầu đuôi xổ số miền Bắc là 4/1000.
 • Tỉ lệ trúng 3 càng đề đầu đuôi xổ số miền Nam và miền Trung là 2/1000.

Ngoài ra, đối với các giải lô 3 càng được đánh giá có tỷ lệ trúng cao hơn khi chơi 3 càng từ đề. Tuy nhiên, thực tế khi chơi lô dựa trên điểm số, người chơi chỉ chơi từ 1 đến 100 số, nên tỷ lệ trúng cũng không cao. Trong khi đó, nếu chơi đề 3 càng theo dàn số, khả năng nổ 3 càng sẽ cao hơn.

Bí kíp đánh lô đề 3 càng để vào bờ thành công

Ngoài những phương pháp soi cầu 3 càng đã được chia sẻ ở phía trên nhằm tăng cơ hội chiến thắng, người chơi nên trang bị cho mình một số bí kíp để đánh bại những con lô may mắn dưới đây:

Bắt 3 càng đề bạch thủ

Trong quá trình soi cầu 3 càng, người chơi khi tạo dàn đề 3 càng cần tập trung vào việc chọn những bạch thủ càng. Sau đó, họ có thể ghép dàn đề với 100 số để đặt cược.

Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian soi cầu hơn. Tuy nhiên, để tránh sai sót, người chơi cần kết hợp một cách khéo léo và cẩn thận khi ghép dàn đề.

Soi cầu 3 càng hôm nay dựa vào bạch thủ lô 

Khi áp dụng bí kíp soi cầu 3 càng miền Bắc dựa trên bạch thủ lô đề, người chơi cần tập trung hơn để đảm bảo tính chính xác trong quá trình soi cầu. Đồng thời, họ nên kết hợp với 10 càng để đầu tư.

Việc đánh cược theo hình thức này có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu chiến thắng. Tuy nhiên, khi thua, sẽ gây thiệt hại cao hơn. Lý do là tỷ lệ thắng của nhà cái hiện nay khá thấp.

Ghép 3 càng VIP và lô đề bạch thủ

Có thể khẳng định rằng, chiến thuật đánh 3 càng vào bờ là một quá trình phức tạp. Nó đòi hỏi sự đầu tư thời gian khi người chơi phải đồng thời bắt lô đề bạch thủ và kết hợp với càng.

Tuy nhiên, khi chiến thắng, người chơi có thể tự tin nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Kết luận

Dưới đây là tất cả những thông tin hữu ích về cách soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay mà chúng tôi đã chia sẻ. Hãy tiếp thu và áp dụng vào trò chơi của bạn. Chắc chắn rằng kết quả sẽ không làm bạn thất vọng. Đây không chỉ là những phương pháp chơi chuẩn mà còn là nền tảng giúp bạn có nhiều cơ hội chiến thắng cao hơn và nâng cao kiến thức soi cầu của bản thân.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ trong quá trình soi cầu, hãy truy cập vào địa chỉ Soi cầu 666. Đây là một kênh trao đổi thông tin để giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về việc soi cầu một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.