Soi cầu dàn đề 60 số miền Bắc bất bại chuẩn nhất

Trong quá trình tham gia chơi lô đề, việc đạt được giải thưởng cao là một nhiệm vụ khó khăn. Nhận thức được điều này, bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với bạn cách dễ dàng soi cầu dàn đề 60 số bất bại. Hãy cùng tìm hiểu xem có những điều thú vị gì chờ đợi chúng ta.

Dàn đề 60 số XSMB bất bại

Ngày:Dàn đề 60 số hàng ngàyKết quả
09/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7chờ
08/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
06/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Trượt
05/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 76
04/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 00
03/02/2024Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 89
02/02/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 74
01/02/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 44
31/01/2024Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
30/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 24
29/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 46
28/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 74
27/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
26/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 47
25/01/2024Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
23/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 41
22/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 19
20/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
19/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 09
18/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
17/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 53
16/01/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
15/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 61
14/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 38
13/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 85
10/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
09/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
06/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
05/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 67
04/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 40
03/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 56
01/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 32
31/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
30/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 80
29/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 20
28/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
27/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 17
26/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 36
25/12/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 25
24/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
23/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 16
22/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
21/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
20/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 78
19/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
18/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
17/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 25
15/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 04
14/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
13/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9Trượt
10/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
09/12/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
08/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
07/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 27
06/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Trượt
05/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
04/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7Trượt
03/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
02/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 85
01/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 01
30/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
29/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 41
28/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 13
27/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 57
26/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 16
24/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
23/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 70
21/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 48
20/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 71
19/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 29
18/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
17/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
16/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 69
15/11/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 00
13/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
12/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
10/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 70
09/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7Trượt
08/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 26
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 49
06/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
05/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
04/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
03/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 61
02/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 27
01/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 36
31/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
30/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 84
29/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 50
28/10/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
27/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 36
26/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Trượt
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Trượt
24/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 88
23/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
21/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 49
20/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 05
18/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
17/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
16/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 40
15/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 13
14/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 54
13/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 20
12/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Trượt
11/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
09/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 88
07/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47
06/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
05/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 39
03/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 56
02/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 89
30/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 37
29/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
28/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
26/09/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
25/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 79
24/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
23/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 22
22/09/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
21/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 03
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 25
18/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 04
17/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
16/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
15/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 20
14/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
13/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 50
12/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 68
10/09/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
09/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
08/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 76
07/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
06/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 69
05/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 67
03/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
02/09/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 79
31/08/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
30/08/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Ăn 78
28/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
27/08/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
26/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
25/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
24/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 73
23/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 79
21/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 21
20/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
19/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Trượt
18/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 87
17/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
16/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
15/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 28
12/08/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
11/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 02
09/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 61
08/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 66
07/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 23
05/08/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 37
01/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 30
31/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 15
30/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 41
29/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 58
28/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 15
27/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
26/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 29
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7Ăn 59
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Trượt
23/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 33
21/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
20/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Trượt
19/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 80
17/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 06
16/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
15/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
13/07/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 02
12/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 15
11/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 31
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 22
09/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 08
08/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 15
07/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
06/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
05/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
04/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 83
03/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
02/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Trượt
30/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 51
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 20
28/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 95
27/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 34
24/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
23/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 60
22/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
21/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Trượt
20/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
19/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
18/06/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
17/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 61
16/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7Trượt
13/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 61
12/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 60
10/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
07/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
06/06/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
02/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
01/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 21
31/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Trượt
30/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
28/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 59
27/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 37
26/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 91
25/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 19
24/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 66
18/05/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
17/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
11/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 34

Soi cầu dàn đề 60 số bất bại 

Soi cầu dàn đề 60 số bất bại 

Đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá khái niệm “soi cầu dàn đề 60 số bất bại” là gì. Dàn đề 60 số vip miễn phí là phương pháp chơi lô đề trong đó bạn phải chọn ra 60 con số tin cậy nhất từ 100 con số để đặt cược cùng một lúc. Phương pháp này đã tồn tại từ khi lô đề mới ra đời.

Đặc biệt, nó từng gây tiếng vang lớn trong cộng đồng lô đề vì tỷ lệ chiến thắng rất cao. Đến nay, đây vẫn là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lựa chọn khi cơ hội chiến thắng lên đến 90%.

Đối với những người chơi lô đề chuyên nghiệp, họ thường áp dụng phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại theo khung 3 ngày. Dựa vào đó, bạn sẽ chọn và theo dõi những con số này để đặt cược trong vòng 3 ngày.

Tuy nhiên, để đảm bảo thu lợi nhuận, bạn cần biết cách soi và tính toán cẩn thận khi tham gia. Để hiểu thêm về cách soi cầu, hãy tiếp tục theo dõi nội dung phía dưới.

Một số cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại  

Một số cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại chuẩn xác 

Soi cầu là một hoạt động không thể thiếu để có được dàn số với tỷ lệ xác suất trúng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kỹ năng và khả năng để biết cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại một cách chính xác. Dưới đây là một số gợi ý để bạn tham khảo:

Dựa vào cấp số nhân để bắt cầu dàn đề 60 số

Một cách soi đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là sử dụng cấp số nhân để tìm kiếm dàn đề 60 số. Đây là một phương pháp hỗ trợ để bạn tìm ra những con số lô chính xác.

Theo cách soi này, người chơi cần theo dõi bảng kết quả xổ số của ngày hôm nay. Ví dụ, nếu giải đặc biệt ngày hôm nay có 2 số đầu là 21 và 2 số cuối là 22. Bạn sẽ tính cấp số nhân cho hai con số này.

Tìm dàn đề 60 số dựa vào cấp số nhân

Cụ thể, bạn chỉ cần nhân đôi những con số lô này để tạo ra các kết quả mới. Dựa vào những con số này, bạn có thể tiếp tục nhân lên hoặc kết hợp chúng với nhau cho đến khi bạn có một dàn đề gồm 60 con số.

Dựa trên kinh nghiệm của những người chơi lâu năm, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào cách soi cầu dàn đề 60 số này. Thực tế đã chứng minh rằng số lượng người chiến thắng từ phương pháp này rất cao.

Tuy cách chơi này được nhiều người đánh giá cao, nhưng trong quá trình tham gia, bạn nên chú ý đến việc phân chia nguồn tài chính để đặt cược một cách hợp lý.

Nếu bạn có nguồn tài chính hạn chế hoặc chưa đủ tự tin, hãy chia nhỏ nguồn vốn đó. Khi áp dụng phương pháp này, dù bạn trúng thưởng nhưng số tiền nhận được cũng sẽ không nhiều.

Tuy nhiên, khi bạn gặp kết quả thua, bạn chỉ mất một số tiền nhỏ. Vì vậy, đây là cách soi phù hợp cho những người có nguồn vốn ít hoặc mới bắt đầu tham gia lô đề.

>> Soi cầu lô xiên 3

Lập dàn đề 60 số dựa vào lô rơi

Lập dàn đề 60 số bất bại dựa vào lô rơi

Một phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại tiếp theo là dựa vào lô rơi. Đây là một phương pháp mà nhiều người chơi đánh giá cao và lựa chọn để thiết lập dàn đề 60 số.

Khi áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần chọn những con lô rơi xuất hiện trong bảng kết quả xổ số. Đồng thời, bạn cần tổng hợp chúng lại với nhau để tạo thành dàn đề 60 số để chơi cho ngày tiếp theo.

Thường thì, những người chơi kinh nghiệm sẽ lập bảng thống kê lô rơi từ 7 đến 30 ngày khi tham gia. Nếu bạn chưa có đủ 60 số cho dàn đề, bạn có thể sử dụng kết quả từ 30 đến 60 ngày. Đây được coi là khoảng thời gian phù hợp để bạn lựa chọn dàn số có chất lượng tốt nhất.

Ngoài ra, khi bạn thấy dàn đề có 60 số đẹp, để tăng cơ hội trúng số lớn, bạn có thể đánh dàn đề với mức vốn lớn. Trường hợp bạn không có nhiều tài chính, bạn có thể đánh dàn đề với mức vốn nhỏ.

Dựa vào tổng đề để bắt dàn 60 số miễn phí

Khi nói đến cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại, không thể không nhắc đến phương pháp dựa vào tổng đề. Người chơi có thể tạo dàn đề bằng cách sử dụng tổng đề để thực hiện việc soi cầu.

Chi tiết, trong ngày hôm nay, bạn có thể chơi tất cả các con lô có tổng giống với tổng của kết quả xổ số giải đặc biệt. Ví dụ, nếu tổng đề của giải đặc biệt là 0, các con số phù hợp có thể là: 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73,…

Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể dựa vào bảng kết quả xổ số của kỳ trước để phân tích và chọn những tổng đề thích hợp. Phương pháp soi cầu bằng cách tính tổng này tốn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn cần cù và kiên nhẫn thực hiện, tỷ lệ chiến thắng rất cao.

Để đảm bảo tỷ lệ chiến thắng và an toàn khi chơi, bạn cần nuôi dàn đề cho các ngày tiếp theo để tiết kiệm thời gian. Đây được coi là một trong những cách chơi lô đề hiệu quả và thực hiện đơn giản.

Lập dàn đề 60 số dựa vào giá trị lần lượt

Hướng dẫn lập dàn đề 60 số dựa vào giá trị lần lượt diễn ra cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng 60 giá trị lần lượt có sẵn trong bộ đếm số để chọn ra dàn đề 60 số cho mình.

Tuy nhiên, người chơi cần dành thời gian nghiên cứu xem những con số nào đã về trong 7 ngày gần nhất. Trong dãy số từ 00 đến 99, chúng ta chọn con số 50 làm mốc.

Nếu có nhiều con số về nhỏ hơn 50, chúng được gọi là số nhỏ. Các con số về lớn hơn 50 được gọi là số lớn. Phương pháp này cũng chia dàn đề 60 số miễn phí thành hai dạng: dàn đề nhỏ từ 00 đến 60 và dàn đề lớn từ 39 đến 99.

Sau khi nghiên cứu 7 lượt mở thưởng gần nhất, bạn hãy thống kê số lượt mà con số về trên và dưới 50 là bao nhiêu. Nếu số lượt về nhỏ hơn, dàn đề nhỏ từ 00 đến 60 sẽ là lựa chọn phù hợp.

Còn nếu số lượt về lớn hơn, dàn đề từ 33 đến 99 sẽ phù hợp với các con số về nhiều hơn. Tuy nhiên, để đạt kết quả cao, người chơi cần nuôi dàn đề theo khung 3 ngày liên tiếp.

>> Dàn đề bất tử

Soi cầu dàn đề 60 số dựa vào những số đề chưa về

Một trong những cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại mà không nên bỏ qua chính là dựa vào những con số chưa về. Khi áp dụng phương pháp này, mục tiêu chính của người chơi là tìm những con số trong vòng 39 lượt mở thưởng gần đây mà chưa xuất hiện.

Để thực hiện điều này, người chơi cần nghiên cứu và thống kê thông qua phương pháp thủ công hoặc có thể tìm sự hỗ trợ từ các trang web chuyên cung cấp thống kê xổ số.

Sau khi đã xác định được dàn lô gồm 60 con số, người chơi nên sử dụng chúng để nuôi cho những ngày tiếp theo. Chắc chắn, dàn số này sẽ mang đến những kết quả bất ngờ và không làm người chơi cảm thấy thất vọng.

Tạo dàn đề 60 số cần lưu ý gì?

  • Ngoài việc áp dụng phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại, để đạt được kết quả cao hơn, người chơi cần nhớ một số lưu ý từ những người chơi kỳ cựu đã chia sẻ. Dưới đây là những lưu ý cụ thể mà bạn có thể tham khảo:
  • Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về dàn đề: Người chơi cần tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng các con số đã được thống kê trong kết quả xổ số, đặc biệt là trong vòng ít nhất một tuần trở lại đây.
  • Đối chiếu và lựa chọn cách thức lên dàn đề: Liên tục so sánh các tổng số, số đầu và số đuôi trong quá trình nghiên cứu để lựa chọn cách thức tạo dàn đề 60 số phù hợp.
  • Tính toán và đảm bảo sự hợp lý: Người chơi cần nghiên cứu và tính toán một cách chắc chắn và hợp lý các con số đã được thống kê trước khi lên dàn đề. Điều này giúp tránh rủi ro và giảm thiểu số lỗ.
  • Ưu tiên nuôi dàn đề chạm 0: Nếu giải đặc biệt có con số 0, người chơi cần ưu tiên nuôi dàn đề chạm 0 trong vòng 3 ngày. Điều này sẽ tăng cường tỷ lệ chiến thắng.
  • Thống kê và lập bảng kết quả: Trong quá trình tham gia, người chơi cần thường xuyên thống kê và lập bảng kết quả các giải đặc biệt xuất hiện trong tuần. Sau đó, chọn tổng số chưa xuất hiện liên tục trong một tuần để tính toán và lập dàn đề 60 số miễn phí nuôi trong tuần tiếp theo.

Kết luận

Bài viết đã cung cấp chi tiết thông tin về cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại. Hy vọng rằng, mọi người đã thu thập thêm kiến thức hữu ích và có thể áp dụng chúng dễ dàng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc soi cầu, bạn có thể truy cập trang soicau666.fun để trải nghiệm và đạt được nhiều chiến thắng đáng mơ ước.